Tørken kræver handling

Afskaf de skatter og afgifter, der ligger på landbrugserhvervet inden indtjening, lyder det gode råd fra Flemming Fuglede

Klaus Åge, økologisk planteavler

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, Trudslevvej 58, Løkken

Det har regnet, og regnen gjorde godt. Regnen kan dog ikke redde høsten 2018 – men give høsten 2019 en bedre start.

Det manglende høstudbytte i 2018 vil mærkes hele året. For husdyrproducenterne på det manglende foder samt de højere foderpriser, for planteavlerne på de mindre mængder trods stigende salgspriser. Det gør ondt.

Et vejr som det, vi havde i sommer, kan komme igen. Klimaet skifter åbenbart voldsommere end tidligere. Det skal vi forberede os på.

Vi skal kunne konsolidere os

Det er af største vigtighed, at vi ikke igen oplever en ekstrem situation uden et robust landbrugserhverv – hvis man da ønsker fødevareproduktion i Danmark.

De, der ønsker, at Danmark stadig skal have landbrug, må beslutte, hvad der skal til for at sikre fremtidens robuste landbrug.

BL’s udspil er, at erhvervet skal have mulighed for at konsolidere sig på lige fod med landmænd i vores nabolande og andre erhverv i Danmark.

Den mulighed kan politikerne sikre ved at afskaffe de skatter og afgifter, der ligger på erhvervet inden indtjening. Det gælder jordskatter, kemikalieafgifter, energiafgifter og afgifter på produktionsapparatet, der samlet set overstiger to milliarder kroner. Derudover skal EU’s søjle 2-midler føres tilbage til landbrugserhvervet, som det er praksis i mange andre EU-lande.

Jeg har netop skrevet til vores miljø- og fødevareminister med anmodning om et møde, hvor disse punkter skal slås fast.

Husk andelshaverne

For at vise erhvervets egen handlestyrke må vores egne selskaber også komme på banen og – i lighed med svenske Lantmännen – udlodde en stor del af den kapital, vi andelshavere har bundet i selskaberne, og i øvrigt få resten på navn. Det vil gavne den almindelige primærlandmands soliditet og øge pengeverdenens tro på os.

L&F er kommet på banen med et ti-punkts tørkeprogram. Det glæder BL, at L&F endelig er blevet klarere i mælet og taler om afskaffelse af jordskatterne og en reduktion af produktionsgebyrer. Der er flere afgifter end dem, L&F her nævner, der også skal væk. Og husk her: Alle gebyrer og afgifter skal væk – også afgifter og gebyrer, der nu forsvinder i landbrugssystemet, skal tilfalde landmanden.

Sværere at udhule indtjeningsevnen

De andre L&F-forslag om tidlig såning af efterafgrøder, afskaffelse af krav til efterafgrøder med mere er udmærkede detailforslag, der kunne samles i et enkelt krav: Udhul ikke med rigide regler landbrugets mulighed for forsvarligt at dyrke de arealer, vi har ejendomsret til – det vil også betyde, at man ikke i fremtiden kan udhule vores indtjeningsevne med forsumpning og sprøjteforbud.

BL’s forslag som omtalt ovenfor om blandt andet søjle 2-midlerne skal selvfølgelig også indgå.

(Indlægget har været bragt bl.a. på www.maskinbladet.dk).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.