Opbakning til retssag om vandplaner

Carsten Bach (LA) støtter landbrugserhvervets mulighed for at benytte retssystemet, så alle kan få klarhed og et så godt beslutningsgrundlag som muligt

carsten-bach

Af Carsten Bach, miljø- og fødevareordfører for Liberal Alliance, Edelsmindevej 7, Høver, 8464 Galten

Vandplanerne og deres konsekvenser for landbruget og samfundet som helhed har været et debatemne i særligt landbrugskredse gennem længere tid, uden at der er opnået enighed om konsekvenserne, og hvad det i det hele taget vil sige at fremlægge økonomiske konsekvensberegninger af indgrebet for erhvervet, lokalsamfundene og samfundet som helhed.

Vi mangler simpelthen et fælles, faktuelt grundlag at diskutere ud fra.

Kæmpe braklægningstrussel

Landbruget vurderer overordnet, at følger og omkostninger af vandplanerne vil blive katastrofale, idet den aktuelle implementering betyder braklægning af op imod en tredjedel af den danske landbrugsjord.

På den baggrund har et samlet landbrug valgt at gå rettens vej. Målet er at kunne spørge EU-retten om en bedømmelse af den danske implementering af reglerne og på sigt få vandplanerne kendt ulovlige. Vi har tidligere i forbindelse med randzoner og retten til gødning set, at domstolene fortolker reglerne betydeligt anderledes end ministeriet.

Hvis landbruget har ret i sin udlægning af konsekvenserne, står vi overfor betydelige omkostninger i et af Danmarks største eksporterhverv. Det kan vi fra politisk hold ikke ignorere.

De oplysninger har politikerne aldrig fået

Vi er aldrig blevet oplyst, at vandplanerne ville indebære de omkostninger.

Jeg bakker op om erhvervets mulighed for at benytte retssystemet, så vi alle kan få klarhed og et så godt beslutningsgrundlag som muligt. Det er ikke godt nok at stå med korslagte arme og ikke ville lytte til andre i miljøets navn.

Der ventes at falde dom her i august, og mine kolleger og jeg vil følge udviklingen fra Christiansborg.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug. Efter aftale med skribenten bringes teksten ligeledes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.