Igen en politiker som er klogere end Miljøstyrelsen

Stop skræmmekampagnerne om pesticider og drikkevand, lyder det fra Knud Jeppesen til viceborgmesteren i Horsens

20180301baeredygtigt-personale031

Af Knud Jeppesen, moderne landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Tørringvej 30, 7300 Jelling

Så er Venstremanden og viceborgmester Martin Ravn i Horsens i mangel af argumenter hoppet på samme skræmmekampagne om drikkevand som bl.a. Enhedslisten, Alternativet og Danmarks Naturfredningsforening (Vejle Amts Folkeblad den 4. august).

Den med børn og at pesticider kan hæmme dem er også flittigt brugt. Det stammer fra en undersøgelse fra 1997 med 20 kvinder i New York, hvor man sprøjtede med et middel, som ikke bruges i Danmark. Det har dog været brugt mod utøj til hunde og katte. Vores børn bliver jo heller ikke ramt af malaria.

Meget skrappe krav til pesticider, hr. viceborgmester!

Du spørger, om der kan være andre ting på listen, man kan undersøge for. Ja, der er mange, og du vil stort finde dem, du undersøger for. Bl.a. findes i andre undersøgelser både Arsen, nitrit (begge naturlige og kræftfremkaldende), koffein, myggebalsam, korrosionshæmmer (undervognsbehandlede biler), pesticider fra træbeskyttelse m.m.

Alle vore pesticider i landbruget bliver afprøvet ude i virkeligheden af Miljøstyrelsen efter meget skrappe krav. Mærkeligt, at så mange politikere er ”klogere” og ikke tror på de mennesker, der gør et stort stykke arbejde for at afprøve alle midlerne. De tal, du nævner for boringer med pesticider i: Kun 10 % er over grænseværdien, og den er så lav, at du ikke kan drikke så meget vand dagligt, at det vil udgøre nogen risiko.

Mange midler der i så fald skal fjernes…

At der er fundet midler, der ikke opfylder kravene og tages ud af brug, er jo ikke ensbetydende med, at vi skal tage alle de midler ud, der ikke er til fare.

Da man fandt ud af, at asbest i eternittagplader var farligt, tog man asbesten ud, men du kan stadig få eternittag.

Da man opdagede, at bly i benzin var farligt, fjernede man det, men vi bruger da stadig benzin, selvom det ikke er miljøsundt.

Når der er kviksølv, nikkel, bly, cadmium, hormonforstyrrende stoffer i jeres byslam fra rensningsanlæggene, og de spredes ud på landmandens marker – ja så fortsætter man bare – for det skal jo væk eller hvad? Hvorfor tror du slet ikke, det trækker ned i grundvandet? Det gør det så også.

Hvad med vejsalt?

Når man ser en rundkørsel, der fuldstændig er skummet til med ”miljørigtig” ukrudtsfjerner, er det vel også kemi – hvordan ved du, at det ikke trækker ned i grundvandet?

Saltning af veje trækker beviseligt ned og forurener grundvandet, så det må jo så også forbydes. Nogle af de fundne pesticider stammer fra træbeskyttelse, så alle udhængsbrædder og plankeværker skal også fjernes fra ”vandområderne”. 60 % af den mikroplast, der er på vej ned i grundvandet, menes at stamme fra bildæk, så dit ”vandområde” bliver noget øde.

”Hovedparten af det rene drikkevand er under landbrugsjord” skriver du – ja, for det under byerne har de selv forurenet, så det er da godt, at landbruget har passet godt på resten. Helt enig i, at vi skal passe godt på grundvandet, men der er mange andre hensyn, der også skal tages med. Så hvis I har så mange penge, som dit forslag kræver, tror jeg, der er nogle af dine borgere, der kunne bruge nogle ”varme hænder”, flere pædagoger eller lærere.

(Indlægget har også været bragt i dagbladene i mediekoncernen Jysk Fynske Medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen