Danmarks Naturfredningsforening misinformerer om Filsø

Denne sommers vandmiljøproblemer rundt om i vandløb og søer hænger uløseligt sammen med, at afstrømningen fra natur- og landbrugsarealer er minimeret på grund af tørke, mens udledningen af spildevand – herunder dårligt renset spildevand - fortsætter i samme takt som hidtil

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Danmarks Naturfredningsforenings præsident, Maria Reumert Gjerding, beskylder landbruget for at have forurenet Filsø, så 80 tons fisk er døde. Det lyder fuldstændigt som et råb fra Enhedslisten.

På spørgsmålet, om det ikke skal regne, før der kan udledes kvælstof fra landbrugsarealer, svarer hun DR:

”Det var lige præcis det, der skete for et par dage siden. Der kom et pludseligt, kraftigt regnskyl. Der er ingen tvivl, det er uden for enhver diskussion, at det er landbruget, der er skyld i udvaskningen af kvælstof til søen”.

Når fanatikere siger, at der ingen tvivl er om deres påstand, er der altid grund til skepsis, jvf. en vis professor ved Aarhus Universitet.

DN driver politik på tværs af faglige realiteter

DN’s påstand er uforenelig med den kendsgerning, at der umuligt kan være udledt større mængder kvælstof fra landbrugsarealer i august under de aktuelle nedbørsforhold.

I øvrigt er kendsgerningen, at kvælstof IKKE slår fisk ihjel.

Derimod er fiskene døde af iltsvind, der opstår ved nedbrydning af organisk stof. Og dette organiske stof kommer med en til vished grænsende sandsynlighed fra spildevandsudledninger.

Hvis kvælstof som begrænsende næringsstof i et fosforforurenet vandsystem skulle bevirke en forøgelse af det organiske stof, som derefter skulle nedbrydes, ville det tage meget længere tid end ”et par dage” som skitseret af DN-præsidenten.

Udledningen af organisk stof skal findes andre steder end landbruget. Spørg blandt renseanlæggene, hvis de overhovedet har styr på udledningerne!

For meget kloakvand og for lidt drænvand

Denne sommers vandmiljøproblemer rundt om i vandløb og søer hænger uløseligt sammen med, at afstrømningen fra natur- og landbrugsarealer er minimeret på grund af tørke, mens udledningen af spildevand – herunder dårligt renset spildevand – fortsætter i samme takt som hidtil.

Derved bliver det en stærk cocktail i vandløbene, når afstrømningen fra landbrug og natur udebliver. Så er der intet til at ”fortynde” det problematiske spildevand.

Så DN’s præsident er ikke bare galt på den. Hun er i direkte modstrid med realiteterne!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.