Borreby Gods: Oplevelser skaber forståelse for landbrug

"Debatten ville have gavn af at favne, at vi også producerer fantastiske fødevarer i Danmark", lyder det på sjællandsk gods - hvor man kombinerer fødevareproduktion og åndelig føde

meet-the-castenschiolds

”Debatten om landbruget er blevet mere faktabaseret og mindre følelsesbaseret. Det er så vigtigt, at der kommer fakta på bordet, så den almene befolknings holdning bliver nuanceret. Der skal ændres på den falske historie om landbruget, hvor landmanden gøres til skurk”, siger Joachim Castenschiold, som er teaterdirektør og godsejer på Borreby Gods.

Udover at godset producerer fødevarer, produceres der også oplevelser. Det er især godsets store og smukke teatersal, der bidrager til denne del.

Her skal der snart være høstfest, hvor ægteparret Joachim og Vibe Castenschiold forsøger at skabe oplevelser, som er kædet sammen med fødevareproduktionen. På samme måde som andre landbrug, der har en gårdbutik eller bondegårdsferier.

På den måde inddrages mennesker, der ellers ikke kender meget til landbrugsproduktion. På den måde kan de opnå en større forståelse for og viden om landbruget. Høstfesten kan du læse mere om HER.

Landbruget

”Vi driver 1250 hektar, hvoraf lidt over halvdelen er forpagtet. Så har vi 91 hektar med mose, og 63 hektar med skov. Og så har vi cirka 35 hektar med blandt andet remiser, veje og overdrev. Det er konventionel planteavl. Vi er gået over til pløjefri dyrkning. Vi er ikke religiøse – vi har pløjet efter frøgræs. Det er lidt afhængig af situationen”, siger Joachim Castenschiold.

Joachim er medlem af både landboforening og Bæredygtigt Landbrug. Oprindeligt var han i landboforening som de fleste andre. Han blev introduceret til Vagn Lundsteen som planteavlsrådgiver, og på den måde kom han tæt på lanceringen af ideen om Bæredygtigt Landbrug, som han stærkt kunne tilslutte sig.

Derfor meldte han sig ind i BL fra starten. For han synes, foreningen kæmper en meget vigtig sag. BL har i hans øjne fået meget væsentlige resultater og bærer en stor del af ansvaret for, at landbruget har en helt anden slagkraft i dag end tidligere.

Han nævner blandt andet randzoner, kvælstof og den saglige debat herom – og at man tager landbruget alvorligt. Landbrugets kritikere er blevet mere påpasselige med at underbygge deres argumenter.

Fremtid og forudsætninger

Vibe Castenschiold mener også, at Bæredygtigt Landbrug tjener et meget vigtigt formål i landbrugsdebatten. Hun har den opfattelse, at folk, der sidder fjernt fra der, hvor fødevarerne dyrkes, tænker sig om en ekstra gang, når der kommer nogle helt faktuelle oplysninger på bordet.

“Debatten ville have gavn af at favne, at vi også producerer fantastiske fødevarer i Danmark. Det kan godt være, at man kan købe fødevarer fra Sydeuropa, eller lande hvor man må dyrke under andre præmisser end i Danmark, men det er ikke sikkert, at man får bedre eller sundere fødevarer af det. Måske snarere tværtimod. I Danmark er landbruget meget velkontrolleret, og det giver en ganske god sikkerhed for forbrugerne”, siger Vibe Castenschiold.

På Borreby Gods er det landbruget, der skaber rammen for at gøre oplevelsesspillet muligt. Og på sin vis er billedet det samme i vores samfund – det er landbruget, der får hjulene til at dreje rundt.

Noget for alle aldre

Oplevelsesspillet inddrager bredt, og i år laves en majslabyrint for børn på Borreby. Igen kædes historien om fødevarer sammen med en oplevelse. Det er ifølge Joachim og Vibe Castenschiold et eksempel på, hvordan en landmand kan bruge sit landbrug til at skabe en anden, dybere forståelse for fødevareproduktion.

”Vi har en lille dreng på fire år. Ham hiver vi med ud til for eksempel høst og bærplukning i haven. Der er noget grundlæggende i at kunne forstå, hvor vores mad kommer fra. Jeg kommer fra byen, og jeg synes, hele processen er så fascinerende. Jeg tror, at hvis flere kom herud, ville de tænke det samme. For mange vokser op for langt fra landbruget. Det er vigtigt at forstå, hvor maden kommer fra”, siger Vibe Castenschiold.

”Det er åndelig føde. Det kan landbruget også bruges til. Det skal man huske. Der er mange mennesker, som ikke er en del af produktionen, og for dem er det en oplevelse at komme på landet. For os er sådan noget som høstfesten og majslabyrinten en oplagt mulighed for at fortælle om det, vi laver”, forklarer Joachim Castenschiold.

Substans og dybde

”Gæsterne må gerne blive underholdt, og de må gerne have det sjovt, men de må også gerne tage noget med hjem. Ting bliver først rigtig spændende, når der sættes nogle ansigter på. Vores opgave er at give vores gæster en luns af noget”, siger Vibe Castenschiold.

Ifølge ægteparret skal der gerne være en større dybde end bare underholdningen. Godset er så rigt på historie, og den dimension søger de også helt klart at have med.

Herreborgen blev bygget i 1556 af daværende rigskansler Johan Friis som et befæstet voldsted, og godset har været i familiens eje siden 1783. Borreby er især kendt fra H.C. Andersen-fortællingen ”Vinden fortæller om Valdemar Daa og hans døtre”. Fortællingen handler om Johan Friis’ nevø, som måtte forlade Borreby, da han ikke lykkedes som alkymist.

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst) og Vibe Castenschiold (fotos)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.