BL er imod skærpede gyllekrav

Dansk Folkeparti afviser at lægge stemmer til den del af klimaplan, der ifølge notat kan nedbringe ammoniakudledningen med 25 procent

Nikolaj Schulz

Et lækket notat med forslag til regeringens klimaplan viser ifølge Altinget, at der overvejes skærpede krav til gylleudledning.

”Det kan vi ikke støtte”, lyder det fra Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug.

Ammoniakudledningen skal reduceres

BL’s chefjurist citeres således i artiklen fra Altinget – der fortæller, at Danmark inden 2020 skal have reduceret sit udslip af ammoniak med en fjerdedel. Flere af forslagene i det lækkede regeringsnotat retter sig netop imod dét krav.

I et forslag anbefales det regeringen at skærpe kravene til landbrugets brug af husdyrgødning. Det skal ske ved at udvide det nuværende krav om, at gyllespredning ved hjælp af såkaldt nedfældning eller forsuring også skal gælde ”øvrige arealer” som eksempelvis kornmarker. Udover at nedbringe ammoniakudledningen med 25 procent skal forslaget ifølge notatet sikre en forbedring af luftkvaliteten samt bidrage til en forbedring af naturkvaliteten i visse kvælstoffølsomme områder, lyder det.

Ophævelse af ammoniakfølsom paragraf 3-natur

Nikolaj Schulz forholder sig kritisk til forslaget og føler, at landbruget er ”tvunget ind i en skruetvinge”, som han formulerer det til Altinget.

”Hvis man vil reducere ammoniakudledningen, skal det ikke gøres med krav, men snarere ved at slække på kravene til udledningen nær de naturfølsomme paragraf 3-områder. Det vil skabe grobund for, at landbruget selv investerer i staldanlæg, der udleder mindre ammoniak. Generelt vil der komme mindre ammoniakudledning, fordi man vil opgive sine gamle staldanlæg og bygge nye staldanlæg, der er langt bedre”, forklarer BL’s chefjurist.

Flere snærende bånd til landbruget, nej tak!

De fleste borgerlige partier afviser at kommentere forslaget om skærpede gyllekrav – og på klimaplanen i det hele taget – på nuværende tidspunkt. Lise Bech (DF) mener, at man bør gøre det mere attraktivt at installere teknologiske løsninger, men hun understreger, at Dansk Folkeparti ikke kan bakke op om skærpede krav til landbrugets brug af husdyrgødning:

”Vi skal ikke gå ned ad den vej med flere krav og snærende bånd til landbruget”, siger hun til Altinget.

Du kan læse hele artiklen på Altinget HER (kræver abonnement).

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.