BL bakker op: Væk med jordskatten!

Erling Bonnesen (V) har vakt opsigt i landbrugskredse med sit forslag – og Bæredygtigt Landbrugs direktør er med på idéen

Hans Arrestrup

Afskaf jordbeskatningen for dansk landbrug!

Sådan lyder det fra Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen. Budskabet har medført stor debat i landbrugskredse og går rent ind hos Bæredygtigt Landbrugs direktør Hans Aarestrup:

Langsigtede virkemidler ønskes

”Det, som nogen kalder tørkehjælp – der mest af alt handler om at gøre op med i forvejen ufaglige regler og at slække på en række bureaukratiske krav – batter ikke meget. Der skal helt anderledes og mere langsigtede virkemidler til”, siger Hans Aarestrup.

”Vi har hele tiden sagt, at vi kræver rammevilkår, hvor man i det mindste først beskattes efter indtjening. Og ikke som nu, hvor der er lagt skat på landbrugets produktionsapparat, inden der er tjent en krone”, tilføjer BL-direktøren.

Ligesom skat på håndværkerens værktøj

Erling Bonnesen har til TV2/Fyn udtalt, at han vil arbejde for en ændring eller om muligt en total fjernelse af jordbeskatningen for landmændene. Venstre-manden kræver således både det korte og det lange lys på i forsøget på at finde løsninger, der kan sikre fødevaresektorens produktion, eksport og arbejdspladser – noget, der utvivlsomt er truet på grund af den alvorlige tørke.

”Jordskatten kan sammenlignes med, hvis håndværkeren får en ekstraskat, inden han tager fat i værktøjet for at arbejde. Det er jo helt urimeligt, det kan enhver forstå. På samme måde virker jordskatten: Man starter med at beskatte landmanden af sit værktøj, inden han går i gang. Så er man bagud på point, og det duer ikke, når vi skal konkurrere med andre lande”, forklarer Erling Bonnesen.

Hvorfor betaler vi skat af en mark?

Også Danske Svineproducenter støtter forslaget om at afskaffe den konkurrenceforvridende beskatning:

”Det er helt omsonst, at danske landmænd skal betale skat af deres produktionsapparat, allerede inden det giver afkast, men det er ikke desto mindre det, der sker, når landmænd betaler skat af deres jord”, siger svineproducenternes formand Torben Hauskov.

”Vi betaler gerne både moms og indkomstskat ligesom alle andre, men det er ikke rimeligt, at vi skal betale skat af en mark, bare fordi vi har den og allerede inden, vi har tjent én eneste krone på den”, tilføjer han.

Torben Hauskov er imod kortsigtede løsninger som statsstøtte i kølvandet på tørke-problemet og den dårlige høst:

”Nej, på den lange bane er vi bedst tjent med rammevilkår, så vi kan klare os selv i såvel tørre som våde år”, lyder det fra svineproducenternes formand.

Bør behandles som resten af samfundet

Både Hans Aarestrup og Torben Hauskov hæfter sig ved, at Danmark formentlig er det eneste land i verden, hvor landmænd betaler skat af deres jord. BL-direktøren understreger dog, at det ikke er nok at afskaffe netop jordskatten, hvis dansk landbrug skal kunne konkurrere ligeværdigt med eksempelvis vore nabolande. Det er ifølge BL-direktøren essentielt, at budskabet om fair konkurrence landene imellem bliver forstået af politikerne med en høst som i år:

”Danmark bør afskaffe både jordskatter samt skatter og afgifter på bl.a. hjælpemidler og foderstoffer. Vi forlanger også, at EU’s søjle II-midler føres tilbage til landbrugserhvervet, som det er praksis i i mange andre EU-lande. Men det vigtigste i respekten for vores landbrugserhverv er, at vi behandles som resten af samfundet – og altså først betaler skat efter indtjening”, understreger Bæredygtigt Landbrugs direktør.

Jordskat løber op i 900 mio. kr.

Jordbeskatningen af dansk landbrug giver hvert år 900 millioner kr. i statskassen. Det anslås, at årets tørke giver dansk landbrug et samlet tab på 6,4 milliarder kr.

Du kan se TV2 Fyn-indslaget med Erling Bonnesen HER.

Danske Svineproducenters pressemeddelelse om samme emne kan du læse HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.