Magtmisbrug af værste skuffe

Nordjysk sag om ekspropriation er blevet trukket i langdrag, fordi myndighederne vil spare, og jurister vil tjene. Det er, hvad der kan udledes efter 12 års kamp for erstatning

tina-mark-og-penge

Aalborg Kommune og Region Nordjylland bliver groft manipuleret af embedsværket og jurister. Det er kernen i en helt grotesk ekspropriationssag, som har stået på i årevis.

”Der er fuldstændig overdrevet juristeri i sagen. Politikerne tør overhovedet ikke røre det. Embedsværket og juristerne styrer det fuldstændigt”, lyder det fra Jørgen Løgstrup, agronom og direktør i virksomheden TransForm.

I 2007 beslutter Region Nordjylland at placere et nyt sygehus i Aalborg Øst. Blandt lodsejerne i området nær Gistrup er blandt andre landmanden Jens Niss, som driver sit landbrug med et pænt overskud.

Grådige spekulanter

Herfra skulle man tro, at det var lige ud af landevejen at forhandle en pris på plads og få overstået handlen, så Jens Niss kunne afstå sin jord og bygninger med nybygget slagtesvinestald med en retfærdig erstatning. Men sådan skulle det ikke gå. Senest i sagen er, at myndighederne har hyret en større og dyrere advokat end den lokale ind i sagen.

”Man sidder i den situation, at Bech-Bruun kommer på banen. Når man tager Bech-Bruun eller en af de fem store advokatfirmaer her i landet. Så er spekulationen ikke kun sagen – men hvad sagen kan give i afkast”, siger Jørgen Løgstrup.

Efter taksation og overtaksation lå på samme erstatningsniveau, blev sagen anket af Bech-Bruun til Byretten. Men inden mente Bech-Bruun ikke, at SKATs afgørelser på moms-området var korrekte, så de klagede og tabte sagen.

Men så havde de også lige tjent 1,4 millioner på en tabt moms-sag – det offentlige betaler, og lodsejerne får afgørelsen udsat i halvandet år.

Penge på nøl

Ifølge Jørgen Løgstrup er det ikke kun Bech-Bruun, der har interesse i at få sagen anket. Også det offentlige har interesse i at trække sagen ud.

”Hvis ikke Jens Niss og de øvrige lodsejere havde været kloge at kræve aconto-betaling, havde det offentlige kunnet køre dem konkurs. Det er problemet i det. Konkurssager er offentlige vindersager – for så bliver jorden billigere”, lyder det fra Jørgen Løgstrup.

De vil have, vi skal ned på landbrugspriser. Det kan vi ikke komme, for det var jo lagt ind i kommuneplanen. Det er en helt tåbelig form, at man ikke vil anerkende det planmæssige.

Nådesløst system

12 år og adskillige taksationsbehandlinger senere har Regionen formået at nedlægge en aktiv slagtesvineproduktion – uden at have forpligtet sig til nogen betaling.

Undervejs har Regionen også nedrevet staldbygninger og bolig på ejendommen, men denne erstatning er blevet opsagt, da bygningerne jo er nedrevet og ikke har nogen værdi for hospitalsetableringen.

Samtidig med at Regionen opsiger alle erstatninger, og dermed ikke vedkender sig erstatningsansvar for produktionstab, trækker Bech-Bruun sagen mest muligt. For det giver honorar.

Vågn op, politikere!

Senest i sagen har Regionen og Kommunen, som tidligere nævnt, anket til civilretten/byretten. Det betyder, der vil gå 2-3 år inden Aalborgs nye Universitetssygehus vil stå færdigt, før landmændene får tilkendt deres erstatning – er det rimeligt?

”Det er magtmisbrug. Det er ikke ordentligt rent forvaltningsmæssigt, at trække borgere rundt i manegen på den måde, når man er offentlig myndighed”, lyder det fra Ulrik Lunden, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug.

Det er på tide, at politikerne tager magten tilbage, således at demokratiet kommer til at fungere efter hensigten. Nemlig, at det er de demokratiske valgte, som sætter dagsordenen. Ikke som nu, hvor det er de politiserende embedsmænd.

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.