Landmænd får lov at bruge græs fra brakmarker som foder i tørken

Ved en afstemning i EU's komite for direkte støtte har EU's medlemslande i dag støttet, at landmænd i tørkeramte områder kan bruge græs og anden biomasse fra brakmarker som foder til deres dyr

elleman-1

Efter ønske fra blandt andre Danmark har EU’s medlemslande støttet, at biomasse fra brakmarker og bræmmer må høstes og bruges som foder i tørkeramte områder. Der er tale om en lempelse af de gældende regler under EU’s direkte landbrugsstøtte. Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en nyhed på ministeriets hjemmeside.

Afgørelsen skal formelt vedtages af EU-Kommissionen, inden ændringen kan træde i kraft. Det forventes, at de ændrede regler kan få virkning fra 1. august.

– Danmark er blandt de lande, som har presset på for at ændre reglerne, da landbruget står i en helt usædvanlig situation, og vi ønsker at imødegå mangel på foder til dyr, så godt vi kan, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Hos Bæredygtigt Landbrug er direktør Hans Aarestrup glad for udmeldingen. Det er en hjælp til mange landmænd, men han påpeger, at der skal langt mere til i den alvorlige tørkesituation.

”Det er dejligt, at ministeren har været aktiv i denne sag. Tørken er et meget alvorligt problem, og ethvert tiltag som kan hjælpe landmændene er kærkomment”, siger Hans Aarestrup.

Han opfordrer til, at ministeren følge udviklingen nøje.

”Det kan være svært at vurdere, hvor stor en effekt tiltaget har, men det viser trods alt en vilje til at gå på kompromis med et alt for stift system”.

Intet skift i status

De ændrede regler betyder, at selvom en brakmark afgræsses eller høstes til foderbrug, så vil marken fortsat tælle som brak i forhold til det grønne krav om flere afgrødekategorier (KFA). Ligesom en mark anmeldt som brak under det grønne krav om miljøfokusarealer fortsat vil tælle med, hvis arealet afgræsses eller høstes til foder.

– Græsset på brakmarker bliver normalt slået efter 1. august, så det er normal procedure. Det nye er, at materialet må bruges som foder. Det er sund fornuft, at vi i en situation, hvor tørken betyder mangel på foder, udviser fleksibilitet og bruger den foder, der er tilgængelig, siger Jakob Ellemann-Jensen.

Brakmarker som foder er et af flere tiltag, som Miljø- og Fødevareministeriet er ved at se på for at række tørkeramte landmænd en hjælpende hånd. Landbrugsstyrelsen vil snarest sende et udkast til ændring af bekendtgørelsen i høring, hvor undtagelsen vil skulle implementeres. Regelændringen vil gælde i resten af vækstsæsonen.

Det er Sverige, Finland, Polen, Estland, Letland og Litauen, som sammen med Danmark har ønsket, at brakreglerne ændres midlertidigt.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.