Miljø- og Fødevareministeriet på afveje

Det er pinligt, at ministeriet fortsat kæmper for at bevare misinformation, skriver Poul Vejby-Sørensen

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

I forrige uges Grovvarenyt (nr. 21/2018) beskyldte afdelingschef Christian Vind, Miljø- og Fødevareministeriet, mig for ikke at tale sandt, når jeg påpeger, at ministeriet i fem måneder har haft en lodret løgn stående i et faktaark på departementets hjemmeside.

Det er helt korrekt, at min påstand er ”hård”. Men beklageligvis er den også rigtig. For når ministeriets misinformation bevidst fortsættes i mange måneder, er og bliver det en ”løgn”. Sådan hænger den sag sammen. Derfor er det ikke pænt at beskylde andre for usandheder bare for at redde noget porcelæn i ministeriet.

Alvorligst er dog manipulationen, når ministeriet forsøger at tørre kvælstoframmen af på EU, selv om den er et resultat af Aarhus Universitets (Stiig Markager m.fl.) omdiskuterede kvælstofmodeller. Hermed forsøger ministeriet at kortslutte den årelange kritik af kvælstofmodellerne, som også blev bekræftet af det internationale evalueringspanel.

Afdelingschef løber med en halv vind

I den forbindelse løber Christian Vind med en halv vind, når han kun fremhæver de venlige passager fra evalueringspanelet, men helt forbigår den klare, konstruktive kritik, som panelet leverede. Bl.a. denne:

”Under hensyntagen til alle aspekter og tilhørende problemer har panelet det indtryk, at det regionaliserede MAI* ikke er tilstrækkeligt pålideligt til at danne grundlag for beslutninger om – og planlægning af – foranstaltninger vedrørende belastningsreduktioner. Endvidere behandler MAI kun kvælstofbelastningsreduktioner og udelader muligheden for potentielt at styre vandområder via fosforbelastningsreduktion. Modeller, kompetencer og data er dog tilgængelige i Danmark for at imødekomme udfordringen til at beregne regionaliseret MAI.

Selv en modificeret behandling af de eksisterende modelresultater vil kunne føre til meget mere pålidelig MAI.”

*) MAI (maximum allowable input) betyder maksimal tilladelig udledning.

Her konkluderer panelet krystalklart, at Aarhus Universitets modeller ikke er tilstrækkeligt pålidelige til at danne grundlag for regulering af landbruget – bl.a. fordi modellerne ikke omhandler fosforbelastningsreduktioner.

Stærkere kan kritikken ikke udtrykkes i formel, videnskabelig terminologi. Og det er dybt kritisabelt, at ministeriet undertrykker dette vigtige budskab.

Ministeriet kan naturligvis ikke opretholde en forkert og manipulerende oplysning på et faktaark.

Fejlen er indrømmet – men opretholdes

Som en serviceoplysning kan jeg meddele, at departementet allerede for to måneder siden i et uddybende svar på en aktindsigt direkte indrømmede fejlen: Det er korrekt forstået, at det ikke fremgår af vandrammedirektivets bestemmelser, at Danmark skal reducere udledningerne af kvælstof.”

Derfor er det pinligt, at ministeriet fortsat kæmper for at bevare misinformationen (”løgnen”) i faktaarket og dermed aflede opmærksomheden fra fadæserne på Aarhus Universitet.

(Indlægget har også været bragt i Grovvarenyt). 

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.