Landmand fanget i intern kommunal krydsild

Kan det virkelig passe, at jeg ikke kan drive mit landbrug, fordi kommunen ikke kan blive enig med sig selv om lovgivningen? Det spørger BL-medlem Christoffer Steffen Hansen om, mens bureaukratiet fortsat spænder ben for hans planteavl

csh2

Af Christoffer Steffen Hansen, landmand og el-installatør, medlem af Bæredygtigt Landbrug, Lovvej 14, Næstved

Næstved Kommune har pligt til at rense Skårebækken ifølge vandløbsloven. Men det bliver ikke gjort ordentligt, og nu forsøger kommunen at unddrage sig sin pligt. Konsekvensen er, at jeg ikke kan drive mit landbrug.

Der er lagt dræn under hele arealet. Dræn, som skal lede vandet ud i Skårebækken, der grænser op til min jord. Det er et vandløb, som i sin tid blev gravet for at lede vandet væk.

Problemet er nu, at vandstanden i Skårebækken er langt over drænudløbene, og derfor kan vandet ikke længere komme væk fra markerne. Løsningen er, at kommunen overholder sin forpligtelse og renser vandløbet, så vandstanden sænkes, og jeg igen kan drive mit landbrug.

Intern strid i kommunen

Men hvor absurd det end lyder, har Team Vand og Natur i Næstved en intern strid om, hvorvidt der må renses op eller ej.

Nær Skårebækken er nemlig to gamle tørvemoser, som er beskyttet af naturbeskyttelsesloven. Skårebækken fører vand ind og ud af moserne, og derfor har nogen i kommunen fået den fejlagtige opfattelse, at man bryder naturbeskyttelsesloven ved at følge vandløbsloven.

Næstved Kommune gav i september 2017 dispensation til at rense Skårebækken. Men det er ikke renset nok til at leve op til gældende regulativaftale, som er forudsætningen for, hvor højt bunden af vandløbet må være. Nu vil kommunen ikke give yderligere dispensation til at leve op til den lovgivningsmæssige forpligtelse.

Løsning udbedes

Kommunen har således på den ene side folk, der siger, at naturbeskyttelsesloven skal overholdes. På den anden side er holdningen, at vandløbsloven skal overholdes, men at argumenterne i naturbeskyttelsesloven vejer tungest, selvom de to love er sidestillet.

Naturbeskyttelsesloven finder imidlertid ikke anvendelse på Skårebækken, da den slet ikke er omfattet af den i loven indeholdende §3 og derfor ej heller kræver en dispensation til oprensning.

Hvis kommunen ikke vil overholde gældende lovgivning, så find venligst en anden løsning, så jeg kan få vandet væk fra mine marker!

(Dagbladet Sjællandske Næstved har ligeledes skrevet om sagen).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.