BL-bestyrelsesmedlem: COOP skævvrider fortsat debatten om pesticider

Dagligvarekæden forsøgte efter eget udsagn at nuancere diskussionen om planteværnsmidler på Folkemødet

Niels Bjerre

Godt og vel halvdelen af danskerne mener, at pesticidforbruget i den danske fødevareproduktion bør mindskes.

Omkring en tredjedel synes, at det nuværende forbrug er passende.

Og kun én ud af 50 er af den opfattelse, at der bør bruges flere pesticider.

Sådan lyder det fra COOP, der ifølge CSR-chef Thomas Roland har stillet befolkningen spørgsmålet, om folk ønsker flere eller færre pesticider i fødevareproduktionen.

“Vi har altså forsøgt at stille spørgsmålet så neutralt som muligt”, lød det – til stor morskab for en masse fremmødte landmænd – da Thomas Roland fredag eftermiddag introducerede en debat på Folkemødet på Bornholm.

Ledende spørgsmål – her er to alternativer

Oplægget fra CSR-chefen er ifølge bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, landmand Peter Kiær fra Hasle, endnu et eksempel på dagligvarekædens enøjede syn på diskussionen om planteværnsmidler. Det kom bl.a. til udtryk i bladet Samvirke, hvor fremstillingen af fødevarer i det konventionelle, vidensbaserede landbrug i sin tid blev illustreret med gasmasker og andet beskyttelsesudstyr. Med debatten “Pesticider – helt uden gasmasker” fredag eftermiddag i Allinge ønskede dagligvarekæden ifølge eget udsagn at nuancere debatten om landbrugets kemi.

“Men det er jo et ret ledende spørgsmål, man har stillet i undersøgelsen om holdningen til flere eller færre pesticider. Og jeg ville bestemt selv have svaret det samme som det store flertal – for også vi landmænd er interesseret i at bruge så lidt kemi som overhovedet muligt”, lyder det fra Peter Kiær – som selv overværede debatten i COOP-teltet i Allinge.

Problemet er ifølge BL-bestyrelsesmedlemmet, at COOP udelukkende retter negativ fokus på plantebeskyttelse – i stedet for også at tage forbrugernes parti med lidt anderledes briller: 

“Man kunne jo også have spurgt: Mener du, at vi skal producere flest mulige fødevarer, så vi kan mætte flest mulige munde? Underforstået: Det kan vi ikke med økologi. Eller hvad med spørgsmålet: Mener du, at landmanden skal producere på en måde, der kommer svampesporer og lignende i vore madvarer til livs?”, fortæller Peter Kiær.

“Meget afhænger jo af, hvordan man spørger. Og jeg er ærligt talt heller ikke imponeret over de COOP-undersøgelser, der viser, at langt de fleste af deres kunder spiser økologisk mindst en gang om måneden. Hvem gør ikke det? Det er jo ofte svært at finde andet end økologi på visse af deres hylder”, tilføjer han.

Giv forbrugerne et valg

Selvsamme problematik var Steen Bjerre – Agricultural Affairs Manager for Bayer Nordic – inde på i fredagens debat i COOP-teltet. 

“Bliv nu ved med at give os forbrugere et valg – så vi kan vælge enten konventionelle eller økologiske fødevarer i jeres butikker”, lød et af hans gode råd til COOP.

“Og pas på, at I ikke gør jer klogere end de myndigheder, vi har sat til at passe på os”, tilføjede han – med henvisning til, at Miljøstyrelsen i dag kun godkender pesticider, der opløses i de øvre jordlag og dermed ikke kan ende i grundvandet.

De “bæredygtige” indkøb i den lokale brugs…

Svineavler Asger Krogsgaard høstede de forsamlede landmænds største bifald, da han under debatten tømte indholdet af sin indkøbspose fra den lokale brugs: Både kød, frugt og grøntsager var fragtet hertil fra Langbortistan…

“Så meget for jeres bæredygtighed”, lød det fra Asger Krogsgaard.

Forinden havde seniorkonsulent fra Det Økologiske Råd, Christian Ege, talt om vigtigheden af at bevare pesticidafgifterne i Danmark. Selv om danskerne også brugte færrest pesticider i Europa, inden afgifterne i sin tid blev indført.

Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet for Socialdemokratiet, talte om at stramme yderligere op på pesticidlovgivningen af hensyn til grundvandet. Selv om løbende pesticidfund i grundvandet typisk intet har med landbrugsdrift at gøre og i øvrigt vedrører stoffer, der forlængst er forbudt. Schaldemose tilføjede dog, at hun hellere køber danske konventionelle fødevarer end udenlandsk økologi.

Skulle vi så også have forbudt bilen?

Niels Bjerre fra Bayer Nordic påpegede, at man med eksempelvis udelukkende økologisk æbleproduktion i Danmark umuligt vil kunne leve op til sundheds-idealerne, simpelthen fordi produktionen vil være for lille. Han understregede, at kemibranchen kun er interesseret i at bruge pesticider, hvor det giver mening – samt at man i øvrigt bliver stadig mere effektiv i brugen af midlerne:

“Derfor er det heller aldrig godt nok set med fremtidens briller. Men det svarer jo til at sige, at vi så burde have forbudt bilen tilbage i år 1900”, som Niels Bjerre formulerede det.

Stor DN-ros til COOP

Rikke Lundsgaard, landbrugspolitisk medarbejder i Danmarks Naturfredningsforening, erkendte, at hendes organisation er “relativt militant på det her område”, idet “vi vil bare have økologi og intet andet”, fordi “vi finder os ikke i, at der sprøjtes gift ud over vores jord og vores mad”.

“Jeg synes, I gør det fremragende i COOP. I tager et ansvar, ud over hvad I er forpligtet til som kommerciel virksomhed”, sagde Rikke Lundsgaard.

Og så var det vist slået fast, hvem der er ven og fjende af COOP anno 2018…

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst) og Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk (foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.