BL-advokat: Retssag viser, at landbrugets 15-årige skepsis og kritik har været berettiget

Oplysninger om konsekvenserne for dansk landbrug ved vandområdeplanerne kom ikke på bordet, da det var relevant og nødvendigt, understreger Hans Sønderby

20180301baeredygtigt-personale039

Allerede i 2003 skrev Dansk Landbrug til ministeriet og forlangte konsekvensvurderinger udarbejdet for landbruget ved at opfylde vandområdeplanernes miljøkrav. Svaret kunne kun forstås beroligende.

Senere kritiserede SEGES implementeringen for at mangle åbenhed og borgerinddragelse. Retsmødet vedr. vandområdeplanerne i Vestre Landsret i sidste uge viser ifølge Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen, at ministeriet under miljøminister Auken undlod at sende Københavns Universitets beregninger over konsekvenserne af den betydelige N-reduktion i høring i 2013. Dan Jørgensen gentog dette i 2014-2015.

Ingen fokus på økonomiske udgifter

Københavns Universitets beregninger kom ikke i høring sammen med vandplanerne. Vandplanerne i høring viste derfor, ifølge advokaten, kun miljøgevinsterne – ikke de økonomiske udgifter for landmændene, selvom Københavns Universitet i 2012 opsummerede med betydelige udgifter til landbruget. Prisen beregnede universitetet for nogle landmænd til 500 kr. eller mere per hektar. Og det fremgår af rapporten, at den kun undersøger en del af udgiften. Den sidste, og dyreste del, var ikke med.

Denne viden om konsekvenserne var, ifølge advokaten, væsentlig for de høringssvar, som landmændene kunne afgive. Med denne viden fra ministeriets egen rådgiver i ryggen havde landmændene haft gode kort på hånden, ifølge advokaten. Men det fik de ikke. Kammeradvokaten har bekræftet, at rapporten hverken kom i høring eller fremkom med et uddrag – rapporten blev end ikke nævnt i høringen. Dermed var landmændene, ifølge advokaten, ude af stand til at varetage deres interesser på en betryggende måde.

Forsømmelse fra statens side

”Dansk landbrug har i alle årene påstået, at landmændene ikke blev vejledt, at de ikke fik alle oplysningerne på bordet, da de skulle ytre sig om vandplanerne. Denne kritik viser sig 100 % korrekt”, siger Hans Sønderby.

“Oplysningerne kom ikke på bordet, da det var relevant og nødvendigt. I dag forsvarer ministeriet sig med netop den vurdering, som landmændene ikke skulle have at forsvare sig på i 2012 og 2014. Under sagen har vi gjort gældende, at staten har forsømt at udarbejde konsekvensvurderinger, jf. direktivet, og i den forbindelse kom Københavns Universitets rapport frem, men altså uden at landmændene fik den at se i de gennemførte høringer af indsatser og krav, der kan komme til at koste milliarder”, tilføjer han.

Landbrug & Fødevarer har med afsæt i Norsminde Fjord-undersøgelsen udarbejdet sammen med Københavns Universitet anslået konsekvenserne til at være mange milliarder og nødvendiggøre braklægning af betydelige jordarealer.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.