Når embedsmænd lyver

Faktaark med famøs løgn ligger på sjette måned til beskuelse på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside

lup1000

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Miljø- og Fødevareministeriet har nu i ca. fem måneder haft en lodret løgn stående på departementets hjemmeside – endda i et såkaldt faktaark!

Løgnen lyder således: ”Ifølge krav fra EU skal der i Danmark frem mod 2027 ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet”.

Der er bare den kendsgerning, at EU intet kræver herom.

Når ministeriet anmodes om at forklare, hvad der ligger bag oplysningen på faktaarket, kommer den ene tirade efter den anden af udenomssnak om, at ”vi formoder at du ønsker information om…” – hvorefter der svares på noget andet.

Enkel kommunikation til folk med lille indsigt…

Ministeriet har brugt fire-fem forsøg på at forklare det famøse faktaark uden at indrømme, at ministeriet lyver. Den seneste version fra 9. maj af udenomssnak fra departementet lyder således:

”Indledningsvist kan jeg oplyse, at faktaarket om målrettet regulering er udarbejdet fra ministeriets side med henblik på en enkel kommunikation af et komplekst fagområde, som også borgere med lille eller ingen indsigt i detaljerede regler og det faglige grundlag skal kunne forstå.

Hvad departementet her reelt skriver i en nedladende tone er:

For at undgå pinlig diskussion om den fortsatte anvendelse af de underkendte kvælstofmodeller fra Aarhus Universitet har ministeriet valgt at udlægge det som et EU-krav, at Danmark skal begrænse kvælstofudledningen. Det opdager ”borgere med lille eller ingen indsigt i detaljerede regler og det faglige grundlag” nok ikke…

Hvordan var det lige med sandhedspligten?

For det tilfælde, at embedsværket ikke føler sig bundet af almindelig anstændighed, har Moderniseringsstyrelsen været forudseende nok til at udsende Kodex VII ”Syv centrale pligter”, som også omhandler ”Sandhedspligten”. Herom hedder det: ”Embedsmænd må ikke selv videregive – eller medvirke til, at ministeren videregiver – oplysninger, som er urigtige eller i sammenhængen er vildledende, f.eks. i ministeriets publikationer, på ministeriets hjemmeside, til pressen eller til borgere”. 

Og hvad er så status (fakta)?: Faktaarket med den famøse løgn ligger fortsat – på sjette måned – til beskuelse på ministeriets hjemmeside.

Hvad siger alle de samvittighedsfulde politikere – og hvad siger vores nye minister?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.