Moderne målinger eller hækkesaksmetode

Landbruget skal reguleres på baggrund af seriøse og repræsentative målinger af udledninger fra landbruget, mener Anders Knudsen

gård-bornholm

Af Anders Knudsen, Monbjergvej 31, 8751 Gedved

Det danske landbrug skal måles repræsentativt og seriøst – så vi ved, hvad der foregår i jorden.

Jeg har siden 1988 lagt jord til nogle af de danske målinger. Det drejer sig om den såkaldte Landovervågningen (LOOP) ledet af Miljøstyrelsen. Disse målinger foregår seks steder i landet under landbrugsjord, de har stor indflydelse på det samlede overvågningsbillede, men det er ikke målinger, der burde have noget med indberetninger til EU’s vandrammedirektiv at gøre, da de primært foregår på land.

Jeg har igennem årene været engageret i målingerne på min jord – og glæder mig over, at de faglige spørgsmål, jeg har haft, nu bliver taget seriøst.

Hvorfor lå alle målestederne i kanten af markerne?

Jeg har undret mig over, at alle målestederne lå i kanten af markerne. Der, hvor der bliver kørt mest, hvor sprøjten og gødningssprederen ofte kommer to gange, og hvor udbytterne – med mit eget avancerede måleudstyr på mejetærskeren – måler lavest udbytte.

Det betyder jo, at den ekstra gødning, der af tekniske årsager lander der, har mindst chance for at blive samlet op af planternes rødder. Forrige år blev en af målestationerne flyttet ud i marken, hvor den repræsentative dyrkning foregår. Den viste så straks mindre udledning. Til næste år kan jeg så glæde mig over, at der nu arbejdes på, at høsten til udbyttemålingerne sker med lille forsøgsmejetærsker i stedet for planteklip.

Tidligere har man gået på marken og klippet afgrøden af med en hækkesaks, stoppet det afklippede ned i en sæk, som man har taget med sig – og siden målt udbytterne. Med denne helt igennem manuelle og noget usikre metode var det hensigtsmæssigt at arbejde i kanten af marken, hvor de reelle udbytter altså er mindre. Det glæder mig, at der nu sker ændringer.

Sådanne målinger bør ikke medtages i indberetningerne

Men det må igen understreges, at sådanne målinger ikke kan have noget med EU’s vandrammedirektiv at gøre. Derfor bør de nævnte målinger ikke medtages i indberetningerne. Visse målinger i tilknytning til LOOP foregår også i vandløb.

Den ansvarlige for LOOP, kontorchef Peter Kaarup, har oplyst, at der i disse målinger er taget højde for andre faktorer såsom f.eks. spildevand, når landbrugets udledninger angives. Det er senere blevet dementeret.

Næste step må være at få redelige, gennemsigtige, regelmæssige målinger i vandløb og få offentlighed omkring disse målinger, så alle ved, hvad der medtages. Landbruget skal reguleres – det skal ske på baggrund af seriøse og repræsentative målinger af udledninger fra landbruget.

(Indlægget har også været bragt i diverse medier – i linket HER kan du se et kort over udbyttemålingerne fra Anders Knudsens jord).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen