Målrettet regulering kræver målrettet registrering

Styrk retssikkerheden og styrk miljøets tilstand, lyder det fra BL's bestyrelsesmedlem Peter Bohsen Jensen

Peter Bohsen

Af Peter Bohsen Jensen, bestyrelsesmedlem i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Bygaden 25, Rårup, 7130 Juelsminde

Målrettet regulering handler om, at landbrugets udledninger skal reguleres langt mere præcist.

Den formulering kom forleden direkte fra den netop afgåede miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. Landbruget hylder en sådan udtalelse, hvis den vel at mærke baserer sig på virkeligheden og ikke på upræcise beregninger, der baserer sig på antagelser.

Tyskland er underlagt de samme regler

Hvis man vil regulere virkeligheden præcist, må man kende denne virkelighed. Først når man måler, ved man, hvordan tilstanden er og evt. ændres ved en påvirkning, og først da kan man følge en evt. merudledning til det sted, den kommer fra. Kun på den måde kan man sætte ind med en præcis regulering i virkelighedens verden.

Sådan gør man i Tyskland, der er underlagt de samme EU-regler som Danmark. Her har man et net af målesteder, hvor vandløbs- og grundvandskvalitet måles hver måned. Faktisk har man syd for grænsen målinger helt tilbage fra 1990, og de ligger frit tilgængelige på nettet. Det vil sige, at man måler i virkeligheden, og man har en åben og ærlig regulering. Alle kan jo læse målingerne og se, hvordan tilstanden er, og hvordan den påvirkes.

Kom i gang

EU kræver, at der måles på 14 parametre – i Tyskland måler man de fleste steder på op til 20 parametre. I Danmark beregner man sig til tilstanden. Den danske måde kan hverken give den præcise tilstand på vandkvaliteten, vise hvad der tilføres af evt. merudledninger, eller hvor en sådan kommer fra. Det kan man kun, hvis der måles, og man registrerer disse målinger. Med den nuværende regerings ønske om åbenhed vil det være naturligt, at man straks sætter et måleprogram i værk og samler alle disse målinger i en enkelt og åben database, som det gøres i Tyskland.

Det vil styrke retssikkerheden for borgerne, at en evt. merudledning direkte kan påvises, og det kan måles, hvor den kommer fra. Det vil samtidig styrke miljøets tilstand, at man kan gribe hurtigt og målrettet ind. Det er bare at komme i gang.

(Indlægget har også været bragt i diverse medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.