L&F og ØL træder på 90 % af erhvervet for at fremme ”økologi”

Hvor er visdommen i at straffe langt størstedelen af landbruget, der rent faktisk lever op til målsætningerne, spørger Poul Vejby-Sørensen

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Det fælles papir fra de to organisationer Landbrug & Fødevarer samt Økologisk Landsforening indeholder for det meste krav om flere penge til den økologi, som ellers omgives af praleri om fin økonomi og stor fremgang.

Men under punkt 4 ”Gode vilkår for økologiske landmænd” går det videre, end anstændigheden tillader:

”Der skal etableres en dialoggruppe i Miljø- og Fødevareministeriet om miljøregulering i forhold til økologi. Indsatsen skal sikre, at økologer reguleres med udgangspunkt i de økologiske principper, og at den generelle miljøregulering ikke har utilsigtede, negative konsekvenser for økologien”.

Økologi er blevet et politisk våben

Nu må det stå klart for alle, at økologi er et politisk våben over for konventionelt landbrug:

Økologerne forlanger her, at miljøhensyn må vige for økologiske principper – altså er miljøhensyn noget, økologerne vil friholdes for, mens de konventionelle må overtage flere forpligtelser!

Politikken om, at miljøhensyn ikke må være til gene for økologisk landbrug, er allerede i fuld gang på Christiansborg.

De, som udleder mest, friholdes…

Den 15. maj blev det endeligt afsløret, hvorledes det står til med den politiske redelighed på miljøområdet.

Et politisk flertal vedtog L 216 om ”målrettet regulering”, hvis erklærede hensigt var at begrænse kvælstofudledningen fra dyrkede arealer (hvad enten det er klogt eller ej). Men loven friholder samtidig alle økologiske arealer, som ellers udleder mere end de konventionelle.

Den reelle virkning af loven bliver altså at skade det konventionelle landbrug, som udleder mindst og friholde økologiske landbrug, som udleder mest.

Det er dokumenteret vidt og bredt, at N-udvaskningen fra den økologiske produktion er langt større end fra den konventionelle. Så hvad har politikerne gang i?

Hvor er visdommen i at straffe de mere end 90 % konventionelle landmænd, der lever bedst op til målsætningen, og holde hånden over en lille gruppe på under 10 %, der udleder mest N?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.