For meget politik og for lidt videnskab

Faglig rådgiver Poul Vejby-Sørensen opfordrer forskerne: Se at få smidt Justus von Liebig ud, når det gælder det marine miljø, brug i stedet oceanografen Alfred Redfield!

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Fredag bragte Ingeniøren en artikel med overskriften ”Stik imod forudsigelserne: Vandmiljøet har fået det værre de seneste fem år”. Her anklager forskere endnu engang kvælstof for at være den primære årsag til problemerne i de danske farvande.

Det overrasker næppe, at der igen-igen er kommet et angreb på Landbrugspakken fra nogle forskere. Ikke et fagligt angreb, men igen-igen et politisk.

Når udviklingen går ”stik imod” forventninger og forudsigelser, så er det vel et udtryk for, at forventningerne og forudsigelserne er forkerte. Og hvorfor er de så det?

Forkert udgangspunkt

Det hænger sammen med, at forskerne bygger hele opfattelsen op på Justus von Liebigs minimumslov, som kun gælder i laboratoriet. Forskerne bygger på, at reduktion af kvælstofudledning er hovednøglen til et bedre vandmiljø i fjordene, hvor der er fysiologisk kvælstofbegrænsning.

Men ude i vandmiljøet er det økosystemet, der hersker. Her er det Redfield Ratio og tilhørende “komfortzone”, der betyder noget.

Det siger den internationale forskning tydeligt, og det siger logikken.

Den fysiologiske tilstand ”kvælstofbegrænsning”, der hersker i fjordene, er jo netop fremkaldt af rigelig tilstedeværelse af fosfor.

Den falske skurk

Når de danske fjorde og indre farvande lider under stadigt flere alger med lavere sigtbarhed og dårligere vandkvalitet til følge, så prøv lige at se, hvor problemerne er. De findes i nærheden af spildevandsudledninger – herunder de tidligere udledninger, der er i sedimentet.

Problemerne findes i fosforbelastede områder, der i sagens natur er kvælstoffølsomme (”kvælstofbegrænsning”). Men årsagen er IKKE udledning af kvælstof. Årsagen er fosforbelastning i reglen fra kloakvand med lavt N:P. Danmark udleder mere fosfor med spildevandet end vore nabolande, fordi vi har stirret os blinde på kvælstof.

Hvis disse fosforbelastninger skal repareres ved begrænsning af kvælstof, bliver det en uendelig opgave til en uendelig stor pris – både for landbruget og samfundet. Derfor skal fosforforurening bekæmpes ved bedre rensning for fosfor.

Gør det nu korrekt

Når Aarhus-professorerne hænger sig så meget i fejlanalyserne, er det i øvrigt ikke helt forståeligt: For det første er den økologiske tilstand vel, som den er, uanset analysefejl. For det andet skulle kvælstof vel logisk set ”afkriminaliseres”, hvis den eksisterende tilstand i virkeligheden relaterer sig til et højere kvælstofindhold end antaget. Men for det tredje er analysefejlene vel specielt knyttet til det organisk bundne (partikulære) kvælstof, som ikke spiller den helt store rolle, da det er mindre bioaktivt.

Det er heller ikke relevant at hænge sig i et antal tons kvælstof. Det, algerne styrer efter, er koncentrationen og dens relation til andre næringsstofkoncentrationer.

Så alt i alt ligner historien endnu et opkog på forskernes fejlbedømmelse af den såkaldte landbrugspakke.

Opfordring til forskerne: Se at få smidt Justus von Liebig ud, når det gælder det marine miljø. Brug i stedet oceanografen Alfred Redfield!

Det gør økosystemet nemlig!

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.