Det er ikke kun landbrugets skyld

Historien om "vatpinde-forureningen" er med til at dokumentere den store udledning af urenset spildevand direkte ud i de danske farvande

vand-land-skov-tina

Af Bent Hjort Knudsen, medlem af Bæredygtigt Landbrug, Vestervang Allé 89, 9670 Løgstør

I den danske presse har der de seneste dage været megen omtale af den store forurening med vatpinde i de danske farvande og på de danske strande.

Folk fra Aarhus Universitet har f.eks. fundet 38 vatpinde langs stranden ved Roskilde Fjord på en strækning på blot 100 meter.

Så slap det ud!

Man angiver, at det er på grund af, at folk smider vat-pindene i toilettet, hvorefter de skulle ende i rensningsanlægget – og ikke på stranden.

Her slap det ud, det, som ingen indtil nu har villet tale om: De voldsomme overløb, som sker fra de danske renseanlæg.

Der sker så store udledninger af urenset spildevand direkte ud i de indre danske farvande, at det udgør mere end 10 gange så store mængder, som de samlede mængder af gylle fra de danske landbrug.

Der skal med det samme siges, at der naturligvis er en meget tyndere koncentration i spildevandet end i gyllen fra landbruget. Men landbrugets affaldsstof udlægges på markerne, hvor næsten alle næringsstoffer spises op af planterne – overløbene ledes i rør direkte ud i de indre farvande.

Der skal ikke megen regn til…

Overløbene på renseanlæggene er ikke ”ulovlige”, da renseanlæggene har dispensation til disse overløb, for når det regner, kan renseanlæggenes kapacitet ikke følge med, derfor har renseanlæggene formentlig fået denne dispensation. Det har været fremme, at mange renseanlæg løber over, blot man får fire mm regn.

Men det betyder jo ikke, at overløbene, selv om de ikke er i modstrid med reglerne, er uden betydning.

Nu har man så fået øje på vat-pindene – men hvad kommer der ellers ud, som ikke kan ses? I hvert fald store mængder kvælstof (N) og fosfor (P) plus vat-pinde (og alt det andet).

Indtil nu har man, så snart man fandt et problem i vore farvande – algevækst, evt. iltsvind m.m. – kigget på landbruget og sagt: Vi har ikke nået vore mål for miljøet i vore farvande, hvorfor landbruget naturligvis må reguleres yderligere. Ingen har villet tale om de astronomiske udledninger fra renseanlæggene – måske fordi de ikke overskred nogen regel.

Antagelser i stedet for prøver

Landmænd har i mange år ikke kunnet forstå, at de skal reguleres på baggrund af computer-beregninger, som reelt kun er antagelser i stedet for faktiske kemiske prøver. samtidig med at ingen (heller ikke politikere) ville tale om disse store udledninger direkte i havmiljøet. Det ”lå i luften”, at det var landbrugets skyld.

Landbrugets forbrug af gødning er over tid blevet voldsomt reduceret. Men det har ingen effekt haft på vort vandmiljø, som er stort set uændret.

Ligger forklaringen i disse store udledninger fra renseanlæggene samt de store aflejringer fra før renseanlæggenes tid?

Det er mere sandsynligt end computer-beregningerne om landbruget, som oftest er i direkte modstrid med faktiske, kemiske målinger i vore vandløb.

(Indlægget har også været bragt i bl.a. Nordjyske – skribenten har ligeledes ønsket teksten offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen