Den indledende kamp er overstået

To dages retsmøder i Vestre Landsret i Viborg er ovre. Nu skal dommerne votere i den første fase af ”Århundredets retssag” for dansk landbrug

udenfor-retten-2

Det var en optimistisk advokat for Bæredygtigt Landbrug, Hans Sønderby Christensen, som forlod landsretten i Viborg onsdag eftermiddag.

”Jeg synes, at det gik rigtig fint. De pointer, som vi havde fra begyndelsen af, står nu tilbage, og så må vi se, hvad landsretten synes”, sagde Hans Sønderby.

Forud var gået to dages kamp med Kammeradvokaten om, hvorvidt vandplanerne skulle til præjudiciel forelæggelse hos EU-Domstolen. Det vil sige, at Bæredygtigt Landbrug sammen med Landbrug & Fødevarer forsøger at få mulighed for at få EU-Domstolens vurdering af, om de danske vandplaner lever op til kravene på området.

Planerne betyder reelt en braklægning af store dele af dansk landbrug.

Bæredygtigt Landbrug stævnede NaturErhvervstyrelsen samt Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning (SVANA) for de omstridte vandområdeplaner den 23. december 2016, fordi den danske implementering af EU’s regler strider mod EU’s eget regelsæt. Derfor vil man nu forsøge at få sagen sendt videre til EU-Domstolen, der så skal tage stilling til, om planerne er ulovlige.

“En skandale!”

Et stridspunkt i landsretten i Viborg var de økonomiske konsekvensberegninger for planerne. Britta Moll Bown fra Kammeradvokaten mente ikke, at myndighederne har en forpligtelse til at lave konsekvensberegninger for erhvervet, men kun for det offentlige.

Dette blev bestredet af Hans Sønderby fra Sønderby Legal og advokat Håkun Djurhuus fra advokatfirmaet Bech-Bruun, sidstnævnte repræsenterede Landbrug & Fødevarer. Ifølge advokaterne har ministeriet haft en direktivbundet forpligtelse til at lave økonomiske konsekvensberegninger for erhvervet.

”Det er en skandale, at vi efter 18 år ikke kender konsekvenserne”, sagde Håkun Djurhuus i retten.

Hans Sønderby mente endvidere, at der manglede konsekvensberegninger for kvælstof, hvilket er økonomisk afgørende for landbruget.

Desuden pegede han på, at en række afgørende dokumenter aldrig var blevet offentliggjort i høringsperioden. Desuden var de mangelfulde beregninger ikke udregnet til opfyldelse af de endelige mål, men kun for en del af kravene. De var ikke lavet for de enkelte vandområder.

Endnu mere at arbejde videre med

Hans Sønderby peger også på, at en række dokumenter, som burde have været en del af høringen, aldrig var blevet offentliggjort. En gennemgang af Kammeradvokatens materiale i sagen viste, at der var flere end først antaget. Så Sønderby mener, at BL har fået mere at arbejde videre med, uanset udfaldet.

Også offentlighedens mulighed for at få indflydelse på sagen var parterne uenige om. Kammeradvokaten pegede på vandrådene, men fra BL’s og L&F’s side blev dette afvist, da det ikke lever op til kravene for en høring. Der var flere forhold, som gjorde dette. Manglende tidsmæssig korrekt involvering af offentligheden var ifølge Håkun Djurhuus en del af problemet. For sent, for lidt og ikke i overensstemmelse med gældende regler var hans konklusion.

BL frafaldt som organisation

Hans Sønderby valgte i samråd med BL’s formand Flemming Fuglede Jørgensen at frafalde at føre sagen for Bæredygtigt Landbrug som organisation. Baggrunden var, at Kammeradvokaten ikke mente, at Bæredygtigt Landbrug er berettiget til at føre sagen.

Når parterne fremlægger ved Vestre Landsret, får de tildelt et tidsrum, som de kan bruge til at procedere for domstolen.

”Det var for at vinde tid. For når man har en sag, hvor man har to dage til at diskutere 5.000 sider papir, så er man nødt til at skære noget fra. Det gjorde vi allerede med nogle ting for 14 dage siden”, sagde Hans Sønderby.

Dér vurderede Hans Sønderby, at det ville tage for meget af den tildelte tid at procedere for retslig interesse for BL som helhed. Det ville tage tid fra andre emner. Derfor fortsætter kampen som ”mandatar” for BL’s medlemmer. Det vil sige på vegne af disse landmænd.

Godt samarbejde

Retssagen om vandplanerne har været historisk, fordi det er et samlet dansk landbrug, der stod i retten i Viborg. Hans Sønderby roser samarbejdet med biintervenienterne fra Landbrug & Fødevarer.

”Det har været et supergodt samarbejde. Vi har haft gode møder med Charlotte Bigum Lynæs og Håkun Djurhuus. Det lover godt”, sagde han – sekunderet af jurist Trine Trærup Olsen fra Sønderby Legal.

Nu har retten trukket sig tilbage for at votere. Den 22. august kl. 11 kommer Vestre Landsret med en kendelse. Den lange ventetid skyldes, at der udover de otte uger, der normalt er, så også er sommerferie.

I alt 20-25 BL’ere var begge dage mødt frem i retslokalet for at bakke sagen op.

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen