BL-formand til Landbrugsstyrelsen: Få styr på jeres kontrollanter!

Landbrugsstyrelsens direktør har reageret på Flemming Fuglede Jørgensens kritik af det, BL-formanden kalder kontrolovergreb

blok-og-kuglepen-bl

Bæredygtigt Landbrugs ugentlige medlemsbrev bliver studeret på højeste niveau – viser et brev, som Landbrugsstyrelsens direktør Jette Petersen har sendt til BL’s formand Flemming Fuglede Jørgensen.

Hun reagerer således på formandens skriv i seneste medlemsbrev fra i fredags, hvor Flemming Fuglede kritiserer de kontrollanter, som opfører sig utilstedeligt, rethaverisk og aggressivt overfor foreningens medlemmer. Eksemplet nævnt i medlemsbrevet var landmandsfamilien Birgitte og Anders Borrisholt fra Farsø, som følte sig forulempet af en kontrollant fra Landbrugsstyrelsens regionale kontor i Randers lige op til St. Bededag.

Ked af at høre om landmands dårlige oplevelse

”Jeg læser altid med interesse jeres medlemsbrev. I det seneste fortæller du om et kontrolbesøg på et familiebrug, hvor landmanden har oplevet kontrolbesøget som ubehageligt og som et kontrolovergreb”, lyder det i direktørens brev til Flemming Fuglede.

Jette Petersen understreger, at hun er ked af at høre om den pågældende landmands dårlige oplevelse, og at kontrolbesøg bør forløbe i god ro og orden og med gensidig respekt.

“Du overskrider en grænse”

”Som offentlig styrelse skal man kunne tåle at blive kigget efter i sømmene, og er der begået fejl, skal der tages hånd om det. Bæredygtigt Landbrug er velkomne til at kritisere Landbrugsstyrelsen og vores arbejde. Kritik er godt, især når den er konstruktiv. Så kan det bidrage til, at vores kontroller, vores regler og vores øvrige arbejde bliver bedre. Det sætter vi stor pris på, for det er et af vores klare mål at gøre det nemmere at være landmand i Danmark. Men når du hænger navngivne kontrollanter ud, og når du erklærer krig mod kontrollen, synes jeg, du overskrider en grænse, både i forhold til vores medarbejdere og den opgave, de hver dag løser for samfundet. Det er helt uacceptabelt”, skriver Jette Petersen – og tilføjer, at styrelsen gerne vil i dialog om problematikken.

BL tier ikke ved overgreb mod medlemmer

Det har fået Flemming Fuglede til tasterne. Han fastholder i et svar til Landbrugsstyrelsens direktør, at landbruget naturligvis skal kontrolleres af både miljømæssige og dyrevelfærdsmæssige årsager – men at kontrollen skal foregå på en ordentlig måde:

”Direktøren er af den opfattelse, at jeg har overskredet en grænse, når jeg nævner en kontrollant ved navn. Jeg må her påpege, at vi landmænd altid står på mål ved navns nævnelse og ofte bliver trukket frem i dagspressen”, hedder det i BL-formandens brev.

”Landbrugsstyrelsen er en offentlig myndighed, der skal opfatte sig selv som en serviceorganisation, der vejleder landmanden. Når direktøren ikke har styr på sine medarbejdere, og de overtræder deres beføjelser overfor BL’s medlemmer, er det naturligt, at vi som organisation træder til. Hvis direktøren ønsker det, er jeg naturligvis villig til et møde, men jeg vil gerne understrege, at jeg også i fremtiden vil nævne de medarbejdere ved navn, som ikke har den pli, der er nødvendig. I øvrigt er jeg af den opfattelse, at kontroller, der ikke er varslet, er en uskik. Kontrollanten med hjælpere er velforberedte og den kontrollerede totalt uforberedt – en uholdbar situation. Det er derfor naturligt, at den kontrollerede skal have bisiddere i en sådan situation, hvilket BL forlanger”, slutter Flemming Fuglede Jørgensen.

Du kan læse mere om kontrolbesøget hos landmandsfamilien Borrisholt HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen