Verden vælter sig i honningbier

Skrækhistorier om fald i antallet af honningbier i verden og høj bidødelighed, der truer bestanden, holder ikke. Der har aldrig været flere honningbier i verden, og i Danmark mangler de heller ikke

bier-foto-angmokio-wikipedia

Pesticider, varroamider, klima. Katastroferne vælter ned over honningbierne, som måske er ved at uddø.

Det er den slags historier, man kan læse i danske medier. Men virkeligheden er en anden.

Honningbierne har det faktisk fantastisk med globale briller. Den positive udvikling kan ses af FN’s fødevare- og landbrugsorganisations (FAO) statistik, der viser en stigning fra 49 mio. bifamilier i 1961 til 91 mio. i 2016. 

Kina er verdens største producent af honning. De er også verdens største eksportør af honning. Den honning bliver til nogens overraskelse lavet af… honningbier. Antallet af bifamilier globalt er i konstant vækst.

Det er især Asien og Afrika, der har stået for væksten i antallet af bistader, mens Europa oplevede et fald i begyndelsen af 1990’erne. Men den udvikling er vendt, og en stor stigning i Østeuropa har gjort, at antallet i EU er steget næsten 25 % fra 2008-10 til 2016.

I Danmark er antallet faldet siden 2. verdenskrig. Dengang toppede antallet, fordi der var sukkerrationering i perioden 1939 til 1952. Det gjorde, at interessen for at holde bier steg. Fra et niveau på omkring 100.000 bifamilier steg antallet til over 250.000.

Som det kan ses, toppede antallet af honningbier fra omkring 1940 til et stykke ind i 1950’erne. Når antallet af bistader var så højt omkring 2. verdenskrig, er det, fordi der blev indført sukkerrationering. Den varede til 1952, hvorefter der skete et stort fald i antallet af bifamilier. Allerede i begyndelsen af 1960’erne var antallet nede på niveau med det nuværende, og bunden blev nået sidst i 1970’erne, hvor der var omtrent det halve antal af i dag.

Betyder det, at bi-død er fri fantasi? Nej, i USA er der store problemer. Vinterdødeligheden var gennem en kortere årrække mellem 30 og 35 %. I de senere år er der dog sket en forbedring, og niveauet er nu mellem 20 og 25 %. Forskerne er ikke klare på, hvorfor der er så stor dødelighed, men det er ikke et fænomen, som man ser i Danmark eller EU. I Danmark er gennemsnittet gennem de seneste 30 år 11,9 %, og der er ikke en stigende tendens.

Selvom de har høj dødelighed i USA, har det dog ikke betydet et fald i antallet af honningbier. Der er en svagt stigende trend. Generelt er det også et spørgsmål om økonomi, der er afgørende for antallet af honningbier. Jo bedre økonomi, desto flere biavlere. Lysten til at have bier som hobby spiller naturligvis også ind.

Læs mere her: Miljøstyrelsen: Dansk bidødelighed er konstant

Af Jens Sillesen, jsi@baeredygtigtlandbrug.dk

Foto: AngMoKio, Wikipedia

1 kommentar til “Verden vælter sig i honningbier”

 1. Klaus Flemløse

  Ved vurdering af udviklingen i en bestand af bier, er det ikke tilstrækkelig at se på primo eller ultimo bestandene. Man skal have mellemregningerne med, dvs. tilgang og afgang af bistader i løbet af året for at få det fulde billede.

  Følgende link går dybere ned i materien mht. udvikling af antal bier på verdensplan. På grund af kvaliteten af de data FAOSSTAT modtager, hvor 50% er estimeret af FAOSTAT, er det tvivlsom om de aggregerede tal kan bruges til noget. Der er enkelte lande, hvor kvaliteten af indberetningerne er OK og det giver overraskende resultater f.eks. Canada, New Zealand og USA.

  Danmark indberettet ikke antal bistader til FAOSTAT.

  Bæredygtig Landbrugs artikel er ikke retvisende.

  I følgende link er der link til flere analyser:

  Link til resume:

  https://www.dropbox.com/s/omapbxaeknnh01b/Resume%20-%20bier%20III.docx?dl=0

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.