Vand skal parkeres i havet

Nogle politikere tror, at de kan sætte en prop i vandløbene opstrøms for deres byer og så lade landbruget tage besværet

mads-toft11000

Af Poul Vejby-Sørensen, faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

”For kommunerne er det helt afgørende, at vi får redskaber til at realisere p-pladser for vandopbevaring, så man undgår oversvømmelser af landsbyer og byer,” siger Jacob Bjerregaard, formanden for KL’s miljø- og forsyningsudvalg, i en artikel på www.altinget.dk. 

Flere oversvømmelser og mere forsumpning

Der er allerede parkeret rigeligt vand i det danske land. 

Gennem fire årtier har Miljøministeriet gennem vejledninger til vandløbsmyndighederne (kommunerne) rådgivet om at nedsætte vandløbenes transportkapacitet, samtidig med at nedbørsmængden er steget ganske voldsomt. 

Resultatet er det helt selvfølgelige: Flere oversvømmelser og mere forsumpning med store skader på både landbrugsjord og vandmiljø til følge (fosformobilisering). 

Tre væsentlige problemer

Der er ikke vanskeligt at forstå, at nogle politikere kan forledes til at tro, at de kan sætte en prop i vandløbene opstrøms for deres byer og så lade landbruget tage besværet. 

Men sådan fungerer det jo ikke i virkeligheden. Vand-p-pladser vil have tre væsentlige problemer:

1) De vil være en trussel for grundvandet, fordi der bliver udledt urenset spildevand fra regnbetingede overløb, der netop finder sted i forbindelse med monsterregn.

2) Når p-pladserne er fyldt op, vil yderligere nedbør ikke kunne tilbageholdes som hidtil, og da der kun er én vej ud til havet, vil byerne kunne blive udsat for en vis “ketchupeffekt”.

3) Landbrugsarealerne, der oversvømmes, bliver skadet af både vand og forurening. 

Vandløb bør kunne løse afvandingsopgaven som i tidligere tider

Det må derfor være en absolut nødløsning at skyde problemerne ud på landet. Det må være en forudsætning, at vandløbene i forvejen er blevet bragt i en forfatning, så de kan løse afvandingsopgaven som i tidligere tider. 

Så første punkt er, at vandløbene bringes tilbage til deres oprindelige funktion og effektivitet – og med justering for øget nedbør. 

Miljøministeriets ulovlige (i forhold til vandløbsloven) vejledning af kommunerne har hævet den gennemsnitlige vandstand i vandløbene med noget i retning af 30 cm gennem de seneste fire årtier. 

Situationen er uholdbar!

(Poul Vejby-Sørensens kommentar har ligeledes været bragt på Altinget – den artikel, han reagerer på, kan du læse HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.