Politisk hykleri

Lovforslaget om "Målrettet kvælstofregulering" betyder, at man straffer de arealer, der udleder mindst kvælstof, og friholder arealerne med størst kvælstofudledning

alger-lene-juli-201233

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., Bæredygtigt Landbrug

Lovforslaget om ”Målrettet kvælstofregulering m.v.” (L 216) er udformet på den falske forudsætning, at konventionelt dyrkede arealer udleder mere kvælstof end økologisk dyrkede arealer. Virkeligheden er helt modsat!

Denne forkerte forudsætning bruger politikerne herefter til at sidestille ”økologiske arealer” med ”ekstensive arealer”, så de friholdes for den målrettede regulering.

Derimod vil politikerne pålægge de konventionelle arealer en usaglig og uvidenskabelig regulering.

Situationen er altså, at politikerne vil straffe de arealer, der udleder mindst kvælstof og friholde arealerne med størst kvælstofudledning.

Vurdering er ren politik – og har intet med realiteterne at gøre

I bemærkningerne til lovforslaget skriver ministeriet:

”Økologiske og ekstensive arealer, eksempelvis permanent græs, fritages ligeledes fra reguleringen i 2019, idet den gennemsnitlige udvaskning fra denne type arealer i forvejen er lav. Det er derfor Miljø-­ og Fødevareministeriets vurdering, at økologiske og ekstensive arealer allerede er på det udvaskningsniveau, der skal opnås med reguleringen i 2019”.

Ministeriets ”vurdering” er rent politisk – og går stik imod realiteterne.

Et økologisk produkt udleder fire gange mere kvælstof

Svensk forskning viser, at økologiske arealer udleder en tredjedel mere kvælstof end konventionelle arealer. Og da økologiske udbytter er mindre end konventionelle, betyder det, at et økologisk produkt udleder fire gange så meget kvælstof som det tilsvarende konventionelle produkt. Selv det økologiske forskningscenter (ICROFS) har måttet erkende, at kvælstofudvaskningen fra økologisk planteavl er højere end ved konventionel dyrkning.

Så hvad mon politikerne egentlig er ude på? Vil de tilskynde til en større kvælstofudledning ved at straffe dem, der udleder mindst?

Hvordan mon det vil blive opfattet af de 90% af landmændene, der er konventionelle og dermed udleder mindst, men skaffer os maden på bordet?

(Indlægget har også været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.