Nej, det er ikke EU, der kræver, at Danmark skal reducere kvælstofudledninger

Miljø- og Fødevareministeriet bør trække famøst notat tilbage eller påvise præcist, hvor der i Vandrammedirektivet står, at Danmark skal reducere kvælstofudledningerne

joergen-evald-jensen-placeret-goedning-april-2016

Af Jørgen Evald Jensen, faglig direktør i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Munkholmvej 49, Poulstrup

Effektivt Landbrug citerer side 3 i fredagsavisen et notat, som Miljø- og Fødevareministeriet udsendte den 16. januar 2018, hvori der stod:

Ifølge krav fra EU skal der i Danmark frem mod 2027 ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet.

Notatet er IKKE korrekt. EU stiller ikke krav om reduktion af Nitratudledning. De stiller krav til vandområdernes tilstand. Det er siden blevet bekræftet af en embedsmand fra selvsamme ministerium, der har skrevet:

Det fremgår ikke af vandrammedirektivets bestemmelser, at Danmark skal reducere udledningerne af kvælstof.

Andre har tidligere påpeget denne fejl. Dermed dementeres det notat, Effektivt henviser til.

Forskrækkelse for kvælstof præger lovgivning og debat

Kvælstofforskrækkelse, der har præget både den dansk miljølovgivning og debatten omkring den, skal afblæses.

EU-medlemslandene skal beskytte, forbedre og restaurere ”alle overfladevandområder… med henblik på at opnå god tilstand for overfladevand”.

Det har i Danmark været oversat til ensidig reduktion af udledning af kvælstof. Det har man nu gjort i 30 år – uden at det har hjulpet – for det er ikke kun kvælstof i vandmiljøet, der har betydning for at kunne opnå god økologisk tilstand. Det er, som også det internationale forskerpanel, der i efteråret 2017 evaluerede den danske implementering af vandområdeplanerne, gjorde opmærksom på: ALLE relevante presfaktorer skal medtages. Det betyder, at også fosfor, fiskeri, vandplanter, invasive arter, trafik og ikke mindst spildevand og kloakudslip (overløb) skal indgå i undersøgelserne, og der skal tages hensyn til de særlige forhold, der er i de enkelte vandområder.

Glædelig anerkendelse – men hvornår kommer opfølgningen?

I deres konklusion gør de internationale forskere det helt klart, at de modeller, der i Danmark anvendes til at fastsætte den maksimalt tilladte udledning af kvælstof, ikke er tilstrækkeligt pålidelige som basis for beslutning og planlægning af foranstaltninger til reduktion af næringsstofbelastningen. Også fordi modellerne kun tager sigte på N-udledningsreduktioner, og ser bort fra muligheden af at forvalte vandområder via reduktion af presfaktorer, herunder P-belastningen.

Det er glædeligt, at ministeriet anerkender, at reduktion i kvælstofudledninger ikke er et EU-krav – så vi i Danmark kan komme væk fra den ensidige N-fiksering og begynde at fokusere på alle presfaktorer i vandmiljøet til glæde for vores fælles vandmiljø. Det er det, der skal fokuseres på, og ministeriet må trække det famøse notat tilbage – eller påvise præcist hvor der i Vandrammedirektivet står, at Danmark skal reducere kvælstofudledningerne.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen