Ministeriets “målrettede vurdering”: Politisk korrekt, men fagligt skrupforkert…

Miljø- og Fødevareministeriet har intet belæg for at påstå, at konventionelt dyrkede arealer skulle have større kvælstofudledning end økologisk dyrkede arealer. Faktisk er det omvendt...

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., Bæredygtigt Landbrug

Lovforslaget om ”Målrettet kvælstofregulering m.v.” (L 216) er udformet på en forudsætning om, at konventionelt dyrkede arealer udleder mere kvælstof end økologisk dyrkede arealer, hvilket på ingen måde er tilfældet.

Med denne forkerte forudsætning sidestilles ”økologiske” arealer med ”ekstensive” arealer, hvorimod alene konventionelle arealer pålægges den i øvrigt usaglige og uvidenskabelige regulering.

I bemærkningerne til lovforslaget skriver ministeriet:

”Økologiske og ekstensive arealer, eksempelvis permanent græs, fritages ligeledes fra reguleringen i 2019, idet den gennemsnitlige udvaskning fra denne type arealer i forvejen er lav. Det er derfor Miljø­ og Fødevareministeriets vurdering, at økologiske og ekstensive arealer allerede er på det udvaskningsniveau, der skal opnås med reguleringen i 2019”.

Det betyder: ”Økologiske arealer fritages fra reguleringen i 2019, idet den gennemsnitlige udvaskning fra denne type arealer i forvejen er lav. Det er derfor Miljø­ og Fødevareministeriets vurdering, at økologiske arealer allerede er på det udvaskningsniveau, der skal opnås med reguleringen i 2019”.

Ministeriets ”vurdering” er rent politisk – helt uden fagligt og videnskabeligt fundament.

Der er intet belæg for, at konventionelt dyrkede arealer skulle have større N-udledning end økologisk dyrkede arealer. Faktisk er det omvendt, idet økologisk dyrkning udleder langt mere N. 

Se tabellen: 

I sammenligning med konventionel produktion udleder økologisk produktion altså 36% mere N pr. ha og 300% mere N pr. produceret enhed.

Så det bliver vanskeligt at vinde erhvervets respekt for politiske holdninger, der alene vil straffe de konventionelle arealer, der har den mindste udledning.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen