Hvor vise er vismændene egentlig?

Reelt er det CO2-binding og sunde afgrøder, som formandsskabet for De Økonomiske Råd vil afgiftsbelægge, mener BL's formand

formand

Af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug

Formandskabet for De Økonomiske Råd kaldet vismændene anerkender i Jyllands-Posten den 22.4. dansk landbrugs bidrag til vækst og beskæftigelse.

Det har de forstand på. Men de viser i samme indlæg, at de åbenbart ikke har forstand på hverken vandmiljø, drivhusgasser eller kvælstof.

Viden forties

I oktober 2017 meddelte klimaministeren, at det var aftalt med EU, at Danmark i sin CO2-opgørelse kan medregne optag i jord og skove.

Men vismændene fortier den viden, der bunder i planternes evne til at optage CO2 fra atmosfæren og sende en betydelig del heraf ned i jordbundens kulstofpulje.

Hvorfor ignorerer vismændene klimaministerens oplysning om, at reduktionen af CO2-emissionen frem mod 2030 kan ske med indregning af kulstofoptag i jord og skove? Er det blot for at skovle øgede afgifter ind til staten på fejlagtigt grundlag? Indregning af CO2-optag giver jo et mere korrekt regnskab.

Modeller under kraftig beskydning

Med klimaministerens aftale bliver det samtidig tydeligt, hvor vigtigt det er at gødske korrekt og tilstrækkeligt – især med kvælstof.

Jo bedre planterne trives, jo mere kvælstofoptag. Gennem 25 år har tilførslen af kvælstof været reduceret af politiske indgreb baseret på teoretiske kvælstofmodeller. Disse modeller har været under kraftig beskydning blandt andet af internationale forskere, som regeringen selv har tilkaldt.

Langvarige analyser viser, at der kan bindes op til 1,7 kg kulstof (C) for hvert kg kvælstof (N), der tilføres i form af kunstgødning. Et vigtigt redskab til at klare CO2-målene er altså at gødske efter planternes behov, så CO2 kan hentes tilbage fra atmosfæren og lagres i jordens kulstofpulje. Jo højere udbytte, desto større CO2-binding.

Mere proteinindhold i afgrøderne

Samtidig viser målinger, at der ikke udledes mere kvælstof, når der gødskes efter Landbrugspakkens retningslinjer. Men det giver sundere afgrøder med mere proteinindhold.

Reelt er det altså CO2-binding og sunde afgrøder, de vise mænd vil afgiftsbelægge.

(Indlægget har også været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.