Er miljøsagligheden parkeret på den politiske korrektheds alter?

Forholdet mellem kommunernes egen spredning af spildevand direkte i det danske vandmiljø og landbrugserhvervets spredning af gylle på markernes afgrøder er 10:1

samson-gyllevogn

Af Andreas Hastrup, Spangsvej 44, 4750 Lundby

10:1…

…er forholdet.

Og den interesserede læser vil så spørge sig selv – mellem hvad?

Jo, i rapporten ”Punktkilder 2015” (januar 2017), står der i stk. 5.2.3. på side 28, at kommunerne i 2015 udledte 392 MILLIONER m3 spildevand.

Altså 69 m3/dansker. Ved to voksne og et barn/husstand bliver det 217 m3/husstand. Altså en væsentlig større direkte offentlig spildevandsudledning i danske åer og indre farvande, end den spildevandsmængde, vi danskere skal betale statsopkrævet spildevandsbidrag for!!!

Ser vi så på et af de i medierne evigt tilbagevendende yndlingsemner – nemlig landbrugets udkørsel af gylle (og her taler vi selvfølgelig både økologisk og ikke økologisk gylle) – så har man i rapporten ”Biomasser til biogasanlæg” (november 2013), efterfølgende opdateret af SEGES, beregnet denne mængde til 37 millioner tons (høns & pelsdyr: 1,3, køer: 15,5 og grise: 20,2).

Med andre ord er forholdet mellem kommunernes egen spredning af spildevand direkte i det danske vandmiljø – og landbrugserhvervets spredning af gylle på markernes afgrøder – 10:1. Førstnævnte altså direkte i vores vandmiljø; sidstnævnte på markernes planter, der optager næringsstofferne.

HVORFOR viser diverse organisationer og politikere ikke interesse for dette misforhold? For der er forhåbentlig ikke tale om, at miljøsagligheden ”er parkeret på den politiske korrektheds alter”?

(Indlægget er også sendt til flere medier. Skribenten har ligeledes ønsket teksten offentliggjort på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen