BL: Selvfølgelig faldt kvælstofudledningen i 2016

Man skal ikke være professor for at forstå betydningen af regnmængderne, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør

fjord-22.-juli-2013

Der blev udledt mindre kvælstof til kystområderne omkring Danmark i 2016 end i 2015. Det fremgår af et udkast til Aarhus Universitets såkaldte Novana-rapport, der hvert år tegner billedet af tilstanden i det danske vandmiljø – og konklusionen kommer på ingen måde bag på Bæredygtigt Landbrugs faglige direktør Jørgen Evald Jensen:

”Det havde vi jo forudset. Man behøver ikke at være hverken professor eller synsk for at vide, at nedbørsmængderne er det, der betyder noget for udledningstallene”, forklarer Jørgen Evald Jensen.

”Kun ét år i hele Danmarkshistorien var vådere end 2015, og derfor faldt udledningen selvfølgelig i det noget tørrere år 2016. Til gengæld kan vi også allerede nu sige, at det igen går den anden vej, når vi næste år ser tallene for 2017, for sidste år var igen meget vådt, og det er vandmængderne, der styrer den samlede udledning”, tilføjer han.

Farceagtigt forløb sidste år

Sidste års debat om den årlige Novana-rapport endte ud i noget af en farce:

Først forlangte Danmarks Naturfredningsforening en skærpet regulering af dansk landbrug som følge af en påstået øget kvælstofudledning til det danske vandmiljø.

Så blev rapporten med tallene offentliggjort – med den konklusion, at ”situationen er stort set uændret”.

Og dernæst stod en af Novana-rapportens bagmænd frem og fortalte, at den beskedne stigning slet ikke kom fra landbruget…

Hvad nu – er Landbrugspakken så pludselig en god idé?

Allerede efter DN’s udfald mod Landbrugspakken – der ifølge naturfrederne skulle have skylden for sidste års øgede kvælstofudledning – kritiserede Jørgen Evald Jensen DN og venstrefløjen i Folketinget for det ”totale selvmål det er på en så ringe baggrund at forsøge at jage en skræk i livet på folk”. Jørgen Evald Jensen udtalte allerede sidste forår, at han nu var spændt på at se, hvordan naturfredningsforeningen og venstrefløjen ville reagere her i foråret 2018, når meget mindre nedbørsmængder for 2016 med garanti ville resultere i meget mindre kvælstof-udledning:

”Vil vi så blive tudet ørerne fulde om, at Landbrugspakken er en rigtig god idé?”, spurgte Jørgen Evald Jensen.

Dét spørgsmål gentager han derfor i dag:

”Den helt store gevinst ved Landbrugspakken er jo netop, at målinger og ikke modeller skal ligge til grund for den fremtidige regulering. Det er da noget, alle må kunne bakke op om – at virkeligheden råder i stedet for myter”, siger BL’s faglige direktør.

Tilfreds minister

Ifølge udkastet til den nye Novana-rapport blev der i 2016 udledt helt nøjagtig 62.400 tons kvælstof til de danske kystområder, hvor tallet var 77.000 tons året før. Aarhus Universitet opsummerer årligt resultaterne fra det nationale overvågningsprogram Novana. For udledning til havet bygger resultaterne primært på målinger i vandløbene, hvilket gennemføres af Miljøstyrelsen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) glæder sig over de foreløbige tal fra Aarhus Universitet, der viser, at kvælstofudledningen til havet faldt fra 2015 til 2016:

”Vi skal hele tiden se kvælstoftallene over en periode af år, men det siger sig selv, at det er en kæmpe gevinst for miljøet, når kvælstoftallene falder, som vi også har håbet på fra regeringens side”, hedder det i en pressemeddelelse fra ministeriet.

Udkastet til den nye Novana-rapport er korrigeret for de analysefejl på laboratorierne, der tidligere er beskrevet af Miljøstyrelsen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.