BL’s chefjurist til minister: Stop misinformation om EU-krav!

Nikolaj Schulz har skrevet brev til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen efter afsløring i Effektivt Landbrug

eu-flag

I årevis har det lydt, at EU forlanger kvælstof-reduktioner i Danmark, og det selvsamme postulat fremgår af et faktaark på Miljø- og Fødevareministeriets hjemmeside.

Efter en artikel i Effektivt Landbrug forleden står det nu klart, at EU aldrig har forlangt en sammenkobling af vandmiljøets tilstand og dets indhold af nitrat.

”Det er korrekt forstået, at det ikke fremgår af vandrammedirektivets bestemmelser, at Danmark skal reducere udledningerne af kvælstof”, som en embedsmand fra ministeriet udtalte i Effektivt Landbrug.

BL kræver skriftlig berigtigelse

Bæredygtigt Landbrug forlanger derfor nu, at ministeriet fjerner det pågældende faktaark fra hjemmesiden, og ikke nok med det:

”Vi kræver en skriftlig berigtigelse om, at EU ikke forlanger en dansk reduktion af udledningen af nitrat”, som BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen fredag formulerede det i sit ugebrev.

Chefjurist: Alvorligt problem

BL’s chefjurist Nikolaj Schulz har efterfølgende sendt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) et brev vedrørende det – som det formuleres – ”stærkt problematiske faktaark”, der indeholder ”en helt afgørende fejl”.

”Det er et alvorligt problem, at der spredes misinformation i ministeriets egne faktaark, når særligt disse dokumenter må forventes at blive brugt direkte i medierne”, skriver Nikolaj Schulz.

Faktaark bør trækkes tilbage

Han tilføjer, at et internationalt forskerpanel forleden slog fast, at de danske modeller er uegnede til at regulere landbrugserhvervet efter, og at panelet peger på bl.a. fosfor som et undervurderet element i de danske vandplaner.

”Vi anmoder venligst om, at du sikrer, at faktaarket trækkes tilbage. Såfremt det skal offentliggøres på ny, bør det tydeligt fremgå, at EU og EU’s vandrammedirektiv ikke stiller krav om reduktioner i kvælstofudledningen, men at målsætningen derimod er, at Danmark skal opnå god økologisk tilstand”, hedder det i brevet fra Nikolaj Schulz til ministeren.

Du kan læse brevet HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.