BL’s chefjurist om nye KO-regler: Ministerium har fuldstændig overset lovændringer

Nikolaj Schulz håber, at landmænd alligevel kan pløje halvkulturelle arealer - men bolden ligger nu hos ministeren

Nikolaj Schulz

”Nu ser vi frem til, at ministeren forhåbentlig giver sig tid til at undersøge sagen, så vi får en juridisk korrekt og gangbar løsning fremover”.

Sådan lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz vedrørende nye regler omkring krydsoverensstemmelse (KO).

Kraftige advarsler fra BL

BL har fra begyndelsen protesteret over den bekendtgørelse om KO, som Miljø- og Fødevareministeriet tidligere i år sendte i høring. Hvis ændringen gennemføres, indebærer det således, at der fremover er KO (hvor landbrugere skal overholde en række miljøkrav for at få udbetalt støtte eller tilskud) på arealer omfattet af bl.a. naturbeskyttelseslovens § 3. I dag er reglerne sådan, at der kun er KO indenfor de udpegede områder (såkaldte Natura 2000-områder). Den bagvedliggende årsag er en henstilling fra EU-Kommissionen, fordi der ikke er KO på områder udenfor fuglebeskyttelsesområderne.

”I dag er der KO på § 3-arealer, klitfredning (naturbeskyttelseslovens § 8) og strandbeskyttelseslinjen (§ 15) i det omfang, at arealerne er beliggende indenfor Natura 2000-områder. Med den påtænkte ændring er det tanken at fjerne betingelsen om, at arealerne skal være beliggende indenfor Natura 2000-områder. Hvis det gennemføres, er betydningen den, at der fremover er KO på alle § 3-arealer, alle klitfredede arealer og alle strandbeskyttelseslinjer. Dette er meget vidtrækkende”, mener Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrug er kommet med et skarpt høringssvar og advarede kraftigt mod de påtænkte ændringer:

”Vores bekymring var, at man ville KO-belægge alle § 3-arealer, og derfor har vi sat fulde sejl i denne sag”, lyder det fra chefjuristen i Bæredygtigt Landbrug.

Juraprofessor bragt i spil

BL bad derfor professor Peter Pagh om at undersøge, hvorvidt de påtænkte ændringer af KO-bekendtgørelsen var gyldige og lovlige.

”Vores oprindelige mistanke om at udvide KO til alle § 3-arealer ser ikke længere ud til at være en mulighed på baggrund af den juridiske analyse”, siger Nikolaj Schulz.

Et blandt flere afgørende punkter i analysen er bl.a., at ministeren allerede har bemyndigelse til at udpege områder udenfor fuglebeskyttelsesområder, og bemyndigelsen ser ud til allerede at være udnyttet til bl.a. at udpege vildtreservater.

”Det ser ud som om, at Miljø- og Fødevareministeriet fuldstændig har overset lovændringerne særligt i 2008 og 2009, for det er jo disse arealer, som f.eks. vildtreservater, der formentlig skal KO-belægges, og ikke § 3-arealer – og § 3-arealer har jo, som vi hele tiden har sagt, ingen sammenhæng med EU-regler”.

Adskillige grelle eksempler

Det er ikke første gang, at den er gal med KO- og arealreglerne. Indenfor de seneste år har der været fejl på dyrevelfærdsområdet, derefter afskar man ulovligt landbrugsstøtte i de lysåbne arealer, så kom bræmmesagen, og nu er den altså også gal med KO på naturbeskyttelsesområdet.

”Der er behov for en fuldstændig grundlæggende hovedrengøring og hovedrevision af hele KO-systemet. Det skal vi have af hensyn til landmandens retssikkerhed”, siger Nikolaj Schulz.

”Lige nu håber jeg, at danske landmænd kan ånde lettet op og roligt kan pløje halvkulturelle arealer, men nu ligger bolden hos miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen”, tilføjer chefjuristen.

Landbrugsavisen har også beskæftiget sig med sagen – du kan læse de artikler HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.