Venstre-mand til minister: Stor frustration blandt landmænd

Kristian Pihl Lorentzen har skrevet brev til Esben Lunde Larsen om ny fosforregulering. BL’s chefjurist bakker op om kritikken

kristian-pihl-lorentzen

”Jeg skriver til dig for at gøre dig opmærksom på den store utilfredshed og frustration, der hersker blandt en stor gruppe af landmænd, som rammes hårdt af de nye fosforarealkrav, der træder i kraft med kort varsel den 1. august 2018”.

Sådan lyder det fra folketingsmedlem samt medlem af Miljø- og Fødevareudvalget, Kristian Pihl Lorentzen (V), i et brev, han har stilet til miljø- og fødevareminister, partifællen Esben Lunde Larsen. Kristian Pihl Lorentzen har stillet 11 konkrete spørgsmål om fosforreguleringen – og han er ikke den eneste, der kunne tænke sig svar på, hvorfor reguleringskravene er blevet indført. Bæredygtigt Landbrug har således for længst opponeret mod planerne i et høringssvar:

Usaglige kvoter

”De nye fosfornormer er grebet ud af den blå luft”, forklarer Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug.

”Fosfor-kortene udpeger gigantiske områder, hvor der skal indføres fosfor-begrænsninger. Det er usagligt og ligner indførelsen af et nyt kvotesystem – nu bare på fosfor. I årtier har Miljøstyrelsen opereret med en risikotilgang i forhold til fosfor. Nu går man væk fra sund fornuft og indfører kvoter på steder, hvor der ingen risiko er for fosfor-mobilisering”, tilføjer chefjuristen.

Pihl Lorentzen forlanger nabotjek

Kristian Pihl Lorentzen har i skrivelsen til ministeren påpeget, at mange i landbrugserhvervet stillet sig stærkt tvivlende over for dokumentationen og det faglige grundlag bag den nye stramning af reguleringen.

”Det gælder ikke mindst mink- og fjerkræavlere, som oplever, at de bliver ramt hårdt økonomisk og hæmmet i deres produktion. Dertil kommer den usædvanlige korte tidshorisont for implementeringen, der opleves som urealistisk og urimelig for mange landmænd, der på rekordtid skal skaffe nye aftaler om udbringning af husdyrgødning, forpagte mere jord eller købe jord”, hedder det i brevet.

Venstre-politikeren advarer mod at skyde gråspurve med kanoner og opfordrer til, at der hurtigt laves et nabotjek i forhold til håndtering af fosfor i bl.a. Tyskland, Holland og Sverige, ligesom internationale eksperter bør inddrages.

”Helt konkret er der behov for, at der i tæt dialog med erhvervet udvirkes praktiske løsninger i god tid inden den tikkende deadline for de skærpede fosforlofter den 1. august 2018 – vi er allerede i 11. time. Det er min klare opfattelse, at der er behov for at imødekomme de stærke og saglige argumenter, der kommer fra landmændene og deres organisationer i denne sag. Vi skal selvsagt leve op til EU-kravene også på dette område. Men vi bør ikke søsætte skærpet regulering med kort tidsfrist, uden at vi er på sikker faglig grund”, skriver Kristian Pihl Lorentzen.

Svaret er ikke udpegninger, men vandstandssænkninger

Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz påpeger, at fosfor kommer fra spildevand og overløb fra spildevand – ikke fra de danske landbrugsjorde:

”Hvis der endelig kommer fosfor fra landbruget, skyldes det stigende vandstand, der medfører fosfor-mobilisering. Svaret er ikke nye udpegninger, men derimod vandstandssænkninger, så vandløbsnære arealer ikke oversvømmes, som det er tilfældet i dag. Reguleringen af fosfor for landbrugsjorde bør derfor ske gennem en risikotilgang og ikke en grænseværdi generelt for hele landet. Der bør inddrages en vurdering af risikoen for udvaskning, det vil sige en konkret vurdering af, hvad sandsynligheden er for, at der sker løbende oversvømmelse”, lyder det fra Nikolaj Schulz.

Du kan se Kristian Pihl Lorentzens 11 spørgsmål og brevet til Esben Lunde Larsen HER.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.