Århundredets retssag er en sejr for demokratiet

Politikere udsender et farligt signal, når de forarges over, at dansk landbrug vil have testet lovligheden af de danske vandområdeplaner

20180301baeredygtigt-personale043

Af Jens Iversen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Dalhavegård, Åstorpvej 78, Christiansfeld

Et samlet dansk landbrug står nu bag stævningen af den danske stat for de vandområdeplaner, der risikerer at braklægge store dele af landbruget.

Langt fra alle bifalder dog, at ”århundredets retssag” – som den kaldes i landbrugskredse – skal afgøre de danske vandplaners lovlighed. Den radikale Ida Auken ærgrer sig over, at Landbrug & Fødevarer ”slår ind på den vej, Bæredygtigt Landbrug har valgt” ved at tilslutte sig vores sagsanlæg, og Socialdemokratiets Simon Kollerup er ligeledes skuffet over den ”krigeriske” tilgang.

Grundloven står stadig over Folketinget

Kære politikere: Det er et uhyre farligt signal, I udsender, når I offentligt forarges over, at vi vil have testet legitimiteten af det, I vedtager. Det er intet mindre end en forkvaklet demokratiopfattelse.

Godt nok har vi i modsætning til mange andre lande ingen decideret forfatningsdomstol herhjemme, men grundloven står stadig over Folketinget. Og end ikke Auken og Kollerup mener forhåbentlig, at Christiansborg skal kunne vedtage hvad som helst uden at overholde de grundlæggende demokratiske spilleregler?

De danske vandplaner strider mod EU-retten

Det faglige fundament bag disse vandområdeplaner er mangelfuldt. Usikkerhed og fejlslutninger præger baggrunden, og der fokuseres eksempelvis på kvælstof-reducerende tiltag i områder, hvor der ingen kvælstofproblemer er.

Når sagen kommer for retten til maj, forsøger vi at få den sendt videre til EU-Domstolen, idet hele implementeringen af de danske vandplaner strider mod EU-retten. De danske myndigheder har således undladt at opfylde direktivets krav om konsekvens-beregninger.

Men det her stikker meget dybere end bare ned i den danske landbrugsjord. Det handler om mindretalsbeskyttelse generelt – og om at få testet beslutningers lovlighed.

Alene det at få prøvet sagen ved en dansk eller europæisk domstol burde af alle parter opfattes som en sejr for demokratiet.

(Indlægget har også været bragt i flere medier).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen