Grønt Danmarkskort skal ikke finansieres af landbruget

Bæredygtigt Landbrug afviklede den 13. og 14. marts dialogmøder for de BL-medlemmer, der sidder i landets naturråd

naturraad

I denne uge blev der afviklet dialogmøder om de nye naturråd arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det skete tirsdag i Bæredygtigt Landbrugs domicil i Fredericia og onsdag på Broksø Gods på Sydsjælland. Dagsordenen bar præg af, at de lokale naturråd stadig er i opstartsfasen.

Det blev blandt andet diskuteret, hvordan de nye, lokale naturråd hver især indtil videre er gået til den omfattende opgave, de står over for. Formålet med naturrådene er at bidrage med lokal inddragelse og forankring.

Grønt Danmarkskort og nye krav

I juni 2017 vedtog Folketinget en ændring af planloven, som indebærer, at kommunerne skal foretage en samlet planlægning for naturbeskyttelsesinteresser og Grønt Danmarkskort. En af de nye regler er planlovens § 11 a, stk. 1, nr. 14, hvorefter kommuneplanerne skal indeholde retningslinjer og kort, der beskriver:

”[…]Varetagelse af naturbeskyttelsesinteresserne, som udgøres af naturområder med særlige naturbeskyttelsesinteresser, herunder eksisterende Natura 2000-områder på land og andre beskyttede naturområder, samt økologiske forbindelser, potentielle naturområder og potentielle økologiske forbindelser, og for prioritering af kommunalbestyrelsens naturindsats inden for Grønt Danmarkskort[…]”.

“Med den nye naturplan åbner man for, at eksisterende naturområder kan udvides, samtidig med, at der kan udpeges flere”, sagde faglig rådgiver i Bæredygtigt Landbrug, Stig Sandholt Andersen, på infomøderne.

Lokalt naturrådsarbejde

Naturrådene er bredt sammensat af medlemmer fra interesseorganisationer. Der gælder et krav om ligevægt, så der ikke er en overrepræsentation af eksempelvis landbrugsorganisationer eller såkaldt grønne organisationer.

Flere mødedeltagere havde i deres lokale naturråd diskuteret, hvordan en økologisk forbindelse, også kaldet økologisk korridor, defineres. På dialogmøderne var der bred enighed om, at kommunerne skal definere begrebet, så der ikke er tvivl om, hvordan det kan anvendes i praksis. Samtidig skal det opklares, hvad kravet til kommunerne fra Miljø- og Fødevareministeriet er i forhold til økologiske forbindelser – og også hvordan praksis bliver.

På dialogmøderne kom det ligeledes frem, at naturrådene dækker store geografiske områder – flere råd dækker over hele fem kommuner. Man kan spørge sig selv: Hvordan skal rådsmedlemmer fra eksempelvis Fyn, der er et stort område, kunne besidde lokalkendskab, når vi er ude i de yderste kommuner? Hele Fyn – bortset fra Middelfart Kommune, der i denne sammenhæng er blevet koblet på Trekantområdet – udgør ét naturråd.

Det modarbejder hensigten om, at rådene skal bidrage med lokal inddragelse og forankring.

Hvad vil vi?

”Økologiske forbindelser kan være fornuftige nok, men det skal udføres og gøres ordentligt – og mod fuld erstatning. Vi skal kende de finansielle og juridiske betingelser – ikke kun de biologiske. Der skal være en komplet finansieringsplan for de udpegninger, der påtænkes, og i øjeblikket har kommunerne ikke fået en eneste krone. Landbruget skal ikke betale regningen for Miljø- og Fødevareministeriets naturplan,” sagde Nikolaj Schulz, chefjurist i Bæredygtigt Landbrug.

Udpegninger bør foregå på jord ejet af kommuner samt statsskove – der bør ikke som udgangspunkt ske udpegninger hos private. Allerede når der sker en udpegning, har det negativ betydning for ejendomsværdien. Derfor er det langt fra ligegyldigt, at dette aspekt inddrages.

Bæredygtigt Landbrug vil ikke finde sig i, at landmænd kan risikere generel erstatningsfri regulering eller ejendomsmæssigt værditab på baggrund af Grønt Danmarkskort.

Fremadrettet vil BL lægge linjen for deltagelsen i naturrådene gennem fem til otte hovedpunkter for at sikre ensretning. Punkterne vil blive udarbejdet snarest og sendt til naturrådsmedlemmerne samt naturrådsmedlemmer fra andre organisationer, der samarbejder med Bæredygtigt Landbrug.

Af Anders Lei, journalist@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen