Gade: Slut med overimplementering

Godt og vel 400 fremmødte landmænd hørte flere spændende indlæg - og havde også gode spørgsmål med til Søren Gade og Co. - da Bæredygtigt Landbrug torsdag holdt generalforsamling. Her fik BL sine første æresmedlemmer nogensinde...

Bæredygtigt Landbrug holder generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole med forskellige indledende oplæg.

Danmark har været EU-duks i adskillige år. Men det skal være slut med at overimplementere EU-regler til skade for dansk landbrug.

Sådan lød det fra Venstres gruppeformand og kommende kandidat til Europa-Parlamentet, Søren Gade, da han torsdag eftermiddag gæstede Bæredygtigt Landbrugs generalforsamling på Bygholm Landbrugsskole i Horsens.

Ingen moms på EU-regler

“Det er jo ikke forbudt at skyde sig selv i foden, men så kan man i det mindste fortælle befolkningen, at man skyder sig selv i foden – og dermed skader landets konkurrenceevne”, sagde Søren Gade.

Han garanterede, at regeringens implementeringsudvalg er godt i gang med at sikre, at der ikke “lægges moms ovenpå” EU-regler.

“Vi skal sikre, at reglerne er ens for alle i Europa”, lød det fra den erfarne Venstre-politiker.

Modstand mod vismændenes forslag

Søren Gade understregede flere gange i sin tale, at der fortsat skal være en stor landbrugsproduktion i Danmark, ikke kun af hensyn til landmanden men til hele landet. Derfor tager han også kraftig afstand fra vismændenes aktuelle forslag om at klimabeskatte landmændene:

“Det er nogle kloge mennesker – sjovt nok bosiddende i København – der mener, at vi skal give landbruget en ordentlig tur. Men det eneste, vi får ud af det, er at flytte produktionen fra Danmark til andre lande. Og det bliver verden altså ikke et bedre sted af”, konkluderede han.

National landbrugsstøtte, ellers tak!

Søren Gade slog fast, at den danske fødevareklynges samlede eksport på 160 milliarder kr. er værd at slås for, og at der er forskel på røde og blå regeringer, når det gælder velviljen overfor landbruget. En eventuel genvalgt borgerlig regering vil, sagde han, fortsat kæmpe landbrugets og erhvervslivets sag. Som (forhåbentlig) kommende EU-politiker vil han selv søge indflydelse på bl.a. landbrugspolitikken:

“Især handler det om ikke at få landbrugsstøtten nationaliseret, for så bliver dansk landbrug igen dårligere stillet. Og vi skal passe på dansk landbrug – for I er med til at skabe et Danmark i balance med alle arbejdspladserne og erhvervets store betydning i landdistrikterne”, sagde han.

Masser af spørgsmål

Herefter fik flere af de forsamlede – bl.a. BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen, BL’s chefjurist Nikolaj Schulz, Anders Stenild, Jens Peter Aggesen og Erik Ugilt Hansen – lov til at stille Søren Gade spørgsmål om alt fra KO-regler og forkert indberettede EU-tal om dansk grundvand til manipulerende embedsmænd.

“Det er ikke rigtigt at give EU skylden for alting. Meget af det, dansk landbrug døjer med, er selvforskyldte plager”, lød et af svarene.

“Og hvad embedsmændene angår: Det handler ofte om, at politikerne må tage magten tilbage”, tilføjede Søren Gade.

Venstre-manden scorede en del points i salen ved at kalde sig selv “tidligere direktør i en mindre konkurrerende landbrugsorganisation i København”. Han sluttede sit indlæg af med at betone vigtigheden af, at den enkelte landmand tør at deltage i den offentlige debat.

Til kamp mod mistænkeliggørelse af landbruget

Dén opfordring faldt fint i tråd med udmeldingerne fra en anden af generalforsamlingens gæstende oplægsholdere: Landmand og BL-medlem Knud Jeppesen underholdt således de godt og vel 400 fremmødte landmænd om, hvordan man kommer ud over rampen i medierne.

Dét ved Knud Jeppesen en del om. Den gæve Jelling-landmand har ytret sig i bl.a. læserbreve og radioprogrammer om økologi, halekupering og byernes massive forurening samt mange ulve-venner. Han forsøger at gøre op med den omsiggribende og ubehagelige mistænkeliggørelse af det at drive landbrug efter den sidste nye viden.

Få hjælp fra BL-kontoret

“Brug BL-kontoret, de hjælper jer gerne! Det er spændende og nødvendigt at komme ud over rampen. Og vi skal blive ved og ved”, lød budskabet fra Knud Jeppesen.

Selv er han ikke bange for at gå lige i kødet på miljø- og naturorganisationer, politikere, embedsfolk, forskere og ukritiske journalister. At man risikerer helt utrolige reaktioner fra debattører på de sociale medier, har han lært at leve med:

“Tænk, jeg bliver svinet til af folk, som slet ikke kender mig!”, som den 59-årige indehaver af gården Kristiansdal formulerede det.

Advokatens peptalk til landmændene

Bæredygtigt Landbrugs advokat Hans Sønderby Christensen brugte sit indlæg på Bygholm Landbrugsskole på at give en status på vandplan-sagerne.

De berygtede vandområdeplaner – der risikerer at lægge store dele af dansk landbrug brak – indeholder ifølge advokaten flere implementeringsfejl. Vandområderne er således blevet klassificeret uden konsekvens-vurderinger, og politikerne er derfor blevet frataget beslutningsgrundlaget, ligesom landmanden er blevet frataget klagegrundlaget. Hans Sønderby er forarget over, at L&F’s kvægformand Christian Lund skulle have udtalt, at køerne skal skydes, og jorden skal lægges brak:

“Vores største modstander er landbrugs-organisationernes stolthed. L&F’s retorik er taber-retorik, og vi behøver opbakning fra alle landbrugsorganisationer. Jeg har virkelig brug for jeres hjælp nu”, sagde Hans Sønderby henvendt til den store forsamling af landmænd.

“Jeg har brug for, at hver eneste landmand råber op om, at han ikke har fået at vide, hvad regningen lyder på – og at det bliver over hans lig, at de begrænsninger bliver indført. I skal op på dupperne, for jeres egen skyld! For det her gælder jeres fremtid”, tilføjede den som altid tændte – men i dagens anledning også ret hæse – advokat.

Opfordring til L&F

Han opfordrede samtidig L&F til at komme med indenfor i maskinrummet i forbindelse med sagsanlægget mod staten:

“Alle, som står imellem BL og opbakning fra landbrugsorganisationer, går centraladministrationens ærinde”, sagde Hans Sønderby.

Dét fik efterfølgende en landmand fra salen, Bent Bertelsen, til at opfordre de fremmødte landmænd til at gå til deres lokale landboforening for at få opbakning til BL’s sagsanlæg mod staten vedr. vandområdeplanerne.

En anden landmand – Jens Haubroe – foreslog alle generalforsamlingens deltagere at sende Martin Merrild en sms – for at presse på for helhjertet L&F-opbakning til retssagen.

En tænketank, der tænker…

Også direktøren for Cepos, Martin Ågerup, var på plakaten ved torsdagens BL-møde i Horsens. Cepos er en borgerlig/liberal tænketank – eller “for en gangs skyld en tænketank, der tænker”, som BL-direktør Hans Aarestrup formulerede det i sit oplæg til Martin Ågerups tale.

Cepos-direktøren gjorde grin med indtil flere dommedags-profetier og talte lidt om, hvordan teknologien har gjort bl.a. landbruget mere bæredygtigt med tiden. Han talte dog ikke meget om landbrug men var blevet bedt om at give sin lidt bredere definition af bæredygtighed.

Vækst er afgørende for bæredygtighed

Martin Ågerup mener, at bæredygtighed skal tænkes som et dynamisk begreb og gav torsdag eftermiddag adskillige eksempler på, hvordan teknologisk udvikling og innovation koblet med mere velstand i samfundet har været med til at skabe bæredygtighed. Eksempelvis er London ikke plaget af smog, som dengang storbyen husede adskillige industri-virksomheder. Og mennesker i velstående samfund omkommer ikke i samme omfang som følge af naturkatastrofer som indbyggere i fattige lande.

“Økonomisk vækst er fuldstændig afgørende for en bæredygtig udvikling”, sagde Martin Ågerup.

Udover de allerede nævnte spørgere fra salen bidrog også bl.a. Kresten Petersen, Knud Overgaard, Henning Nielsen, Jørn Rasmussen og Erik Høgh-Sørensen med gode input til såvel oplægsholdere som Bæredygtigt Landbrug på selve generalforsamlingen. 

“Hvad med at arrangere et DM i randzone-pløjning?”, lød det således fra sidstnævnte…

Tre gamle kæmper hædret

BL-formand Flemming Fuglede Jørgensen fik som vanligt store bifald for flere af pointerne i sin beretning. Du kan læse mere om hans tale til forsamlingen HER, og den samlede skriftlige beretning er HER.

Også Effektivt Landbrugs chefredaktør Jacob Lund-Larsen og hans journalister fik applaus for redaktionens grundvands-graveri. Aftenens største bifald i Horsens gik dog til tre utrættelige landbrugs-forkæmpere.

Jens Peter Aggesen, Erik Ugilt Hansen og Vagn Lundsteen blev således af netop Flemming Fuglede Jørgensen hædret som Bæredygtigt Landbrugs tre første æresmedlemmer nogensinde.

“Alle danske landmandsfamilier står i gæld til jer for det arbejde, I har udført i adskillige år”, forklarede formanden.

BL’s hjemmeside offentliggør i nærmeste fremtid videooptagelser af de programsatte indlæg på generalforsamlingen.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk (tekst) og Jesper Voldgaard (foto)

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen