Fødevarestyrelsen: L&F bryder loven

Påbud mod Landbrug & Fødevarer øger den frie konkurrence, lyder det fra svineavlere - som understreger, at Fødevarestyrelsens afgørelse er meget klar: L&F skal som administrator af stambogsføring og registerføring udstede stamtavler til gruppen bag Danish Genetics

gris-i-stald

Landbrug & Fødevarer (L&F) overholder ikke lovgivningen i forhold til DanAvl-problematikken.  

Det fremgår klart af det påbud, Fødevarestyrelsen netop har givet L&F i forbindelse med, at erhvervsorganisationen har nægtet at udstede stamtavler og at registerføre avlssvin fra gruppen af de opsagte avlere og opformeringsbesætninger – selv om den gældende bekendtgørelse tydeligt fastlægger dette.

Dét understreger advokat Joan Vollertsen på vegne af gruppen bag Danish Genetics:

”Den måde, L&F agerer på lige nu, er ulovlig. Det fremgår ligeledes af loven, at når det gælder racerene avlssvin, kan erhvervsvirksomheder ikke være autoriseret stambogsfører – og det siger Fødevarestyrelsen nu også”, siger Joan Vollertsen.

Oprør mod L&F’s kommercielle interesser

Hun påpeger i en pressemeddelelse, at Danish Genetics netop er dannet som følge af, at avlerne, opformeringsbesætningerne og omsætterne i gruppen blev opsagt af L&F, da de ikke kunne tiltræde det nye monopolistiske DanAvl. Her skulle blandt andet avlerne og opformeringsbesætningerne overgå til licensproduktion uden indflydelse på den kommercielle forretningsdel.

Fødevarestyrelsen har reageret på en henvendelse fra en række svineavlere i Danish Genetics, der mener, at L&F’s administration af stambogsføring og registerføring samt udstedelse af stamtavler og afstamningscertifikater ikke er i overensstemmelse med reglerne for racerene avlssvin og hybridavlssvin. L&F har nægtet at indføre avlssvin fra avlere og opformeringsbesætninger i Danish Genetics i stambogen/registeret for racerne Dansk Landrace, Dansk Yorkshire og Dansk Duroc. Styrelsen giver klagerne ret og har påbudt L&F straks at sikre, at alle avlssvin, der lever op til reglerne, skal indføres i stambogen eller i registeret, og at der på begæring skal udstedes stamtavler og afstamningscertifikater.

”L&F skal således fremover udstede og indføre avlssvin fra avlere og opformeringsbesætninger i Danish Genetics i stambogen for Dansk Landrace, Dansk Yorkshire og Dansk Duroc”, siger advokat Joan Vollertsen.

Forsøg på at begrænse konkurrencen

Direktør for Breeders of Denmark, Jan Lembke-Jensen, er tilfreds med, at myndighederne endnu engang giver L&F en klar melding om, at den måde, organisationen agerer på, ikke er i overensstemmelse med lovgivningen:

”Det her er igen et tydeligt eksempel på, at L&F prøver at begrænse den frie konkurrence over for de L&F-opsagte avls- og opformeringsbesætninger. Det er derfor under al kritik, at Erik Larsen, formand for L&F Svineproduktion, kan få lov til at sige i landbrugspressen, at det her ikke handler om jura men om moral, når afgørelsen tydeligt dokumenterer, at det endnu engang er L&F, der ikke overholder loven”, siger Jan Lembke-Jensen.

”Vi ser frem til at kunne fortsætte etableringen af Danish Genetics, som er og bliver til gavn for de danske svineproducenter i form af øget konkurrence på udvikling og salg af svinegenetik i verdensklasse”, fortæller Breeders-direktøren. 

Svineproducenternes forening forstår heller ikke L&F-udtalelse

Hos Danske Svineproducenter er man enig i, at Erik Larsen – formanden for L&F Svineproduktion – har en dårlig sag med sine udtalelser. Ifølge foreningen kan alle ved at studere Fødevarestyrelsens afgørelse konstatere, at der ikke er grundlag for at afvise at udlevere stambøger:

“Vi synes, det er svært at finde belæg for Erik Larsens bombastiske udtalelser i Landbrugsavisen i Fødevarestyrelsens afgørelse. Det virker som om, at Landbrug & Fødevarer tænker, at der er noget, man har misforstået, men det har vi svært ved at se”, siger Hans Aarestrup – p.t. direktør for både Danske Svineproducenter og Bæredygtigt Landbrug – til Landbrugsavisen.dk.

“Erik Larsen siger i Landbrugsavisen, at det ikke kun handler om jura. Det handler om moral. Men hvis det er rigtigt, så burde det jo være etisk råd, der skulle afgøre sagen og ikke Miljø- og Fødevareankenævnet, hvor L&F har indklaget ministeriets afgørelse”, lyder det videre fra Hans Aarestrup.

Af Christian Ingemann Nielsen, cin@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.