Bruges ”analyse-skandalen” som politisk våben mod Landbrugspakken?

De kræfter, der nu angriber Landbrugspakken, synes mere politisk end fagligt funderede, skriver Poul Vejby-Sørensen

Poul Vejby-Sørensen

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro, rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Det fremgår af udredninger, at der gennem en årrække udviklede sig en afslappet stemning omkring anvendelse af analysemetoder for måling af det danske vandmiljø, og der blev ikke kontrolleret særligt ihærdigt fra Miljøstyrelsen.

Det førte angiveligt til, at ti års analyser for kvælstof og fosfor i det danske vandmiljø er udført med en formelt misvisende metode.

Underlig påstand

Det påstås, at især afvigende (lave) målinger af kvælstof har betydet, at den forbedring af vandmiljøet, som forskerne mente at have registreret, måske slet ikke har været reel de seneste ti år. Lidt underligt, eftersom vandmiljøets tilstand ikke måles på kvælstof.

Den misvisende UV-metode blev benyttet, selv om Miljøstyrelsens rådgiver, det såkaldte referencelaboratorium, allerede i 2012 advarede mod at benytte metoden til at analysere kvælstof.

Forklaringer halter

Af sagen kan for det første udledes, at Miljøstyrelsen har været temmelig passiv i kontrollen – for at sige det mildt.

Dernæst kan udledes, at det er tvivlsomme argumenter, der nu sættes ind over for Landbrugspakken, fordi det specifikt er TN og TP (total kvælstof og total fosfor), der er analyseret for lavt.

Dette hænger sammen med, at unøjagtigheden alene vedrører de organisk bundne næringsstoffer. Men da netop disse organisk bundne næringsstoffer i biologisk sammenhæng er relativt inaktive, er de af begrænset betydning for vandmiljøet. Og derfor ser hele manøvren lidt konstrueret ud.

Sorteper sendes videre

Det ser ud, som om nogle kræfter, der er mere politiske end faglige, forsøger at bruge nogle data, som ikke har med landbrug/fødevareproduktion at gøre, til at angribe Landbrugspakken ved at tale om “råderum”. Det er en måde at sende Sorteper videre på.

Underforstået: Når andre kilder er regnet sammen, ser vi, om der er plads til fødevareproduktion.

Et sådant angreb er helt parallelt til de kritiserede kvælstofmodeller, der “løser” problemet med dårlig spildevandsrensning ved at stille yderligere krav til landbrugets kvælstofnormer, i stedet for at rette op på spildevandsudledningen.

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.