Skal Åbybro by sættes under vand?

Det er ubegribeligt, at de såkaldte naturfredere og ornitologer vægter deres egne interesser så højt, at de tilsidesætter almindelige borgeres mulighed for at blive boende i deres hjem

ryaa

Af Carsten Søborg, landmand og medlem af Bæredygtigt Landbrug, Tranumvej 22, Birkelse, 9440 Aabybro

Afvandingsforholdene omkring Ryå er ikke noget, man spøger med, det er ganske alvorligt for fortsat beboelse af de lavtliggende områder, der findes hele vejen fra fjorden, over Åbybro og op til Brønderslev.

Foreninger spiller hasard med fremtiden

Danmarks Naturfredningsforening og Ornitologisk forening spiller hasard med fremtiden for Aabybro by. De kræver, at den nederste del af Ryå skal opnå en tilstand, der indebærer, at Ryå ikke kan vedligeholdes og renses op fremover. Det vil betyde store oversvømmelser.

Dygtige ingeniører beregnede og fik Ryå gravet meget dybere tilbage midt i 1950’erne. Åen blev gravet så dyb, at der altid står saltvand ude fra fjorden under ferskvandet. Det betyder, at ferskvandet glider lettere, og dermed er der kun brug for et meget begrænset fald fra strækningen fra Limfjorden og ind til Aabybro. Ved normal nedbør er der kun en vandstandsstigning på denne strækning på 20-30 cm, og ved ekstrem regn på 50-60 cm.

Store konsekvenser

Når I kigger ned på vandet under broen ved Aabybro mejeri – under normale forhold – så er vandspejlet kun ca. 20 cm højere, end det er ude i Limfjorden. Skal Ryå på den nederste strækning opnå den krævede tilstand, vil det sikkert betyde, at der ikke må stå saltvand under ferskvandet, og dermed skal vandløbsbunden hæves. Det kan få den konsekvens, at der på denne strækning skal bruges samme fald, som der skal lidt længere oppe af åen, og det vil betyde ved ekstrem regn, at vi vil få en vandstand ved Aabybro på 2,60 til 3 meter over dansk normal 0. Aabybro by ligger i niveau 2,5 til 3 meter over dansk normal 0. Det vil altså få alvorlige følger.

Det er ubegribeligt, at de to foreninger vægter deres egne interesser så højt, at de tilsidesætter almindelige borgeres mulighed for at blive boende i deres hjem.

Fremtidsudsigterne kan forværres yderligere

Skulle forskernes forudsigelse om, at vandstanden vil stige betydeligt i fjordene og havene i årene fremover holde stik, vil det gøre situationen mere alvorlig og forværre fremtidsudsigterne for beboelse i og omkring Ryås opland.

Der er jo fine naturforhold og gode forhold for fuglene i dag omkring Ryå, så derfor vil jeg stærkt opfordre til, at man ikke ændrer på afstrømningsforholdene i den nederste del af Ryå. Der skal også stadig være gode forhold for mennesker.

(Indlægget har også været bragt i bl.a. Nordjyske. Skribenten har sagt god for, at teksten ligeledes bringes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen