Manglende respekt for vandråd

Arbejdet med at udpege de vandløb, der skal høre under vandplanerne, har ikke været et demokrati værdigt, mener BL's næstformand

peter-rosendal

Af Peter Rosendal, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Arbejdet i de vandråd, der var nedsat med det formål, at et godt lokalkendskab skulle danne baggrund for indstillinger til hvilke vandløb, der skal høre under vandplanerne, løb helt af sporet.

Vandrådsarbejdet blev afsluttet ved årsskiftet. 6 ud af 10 vandrådsmedlemmer følte ikke, at arbejdet havde været tilfredsstillende. 66 % af dem mente, det var de statsligt udstukne rammer, der var problemet. Det kan jeg sige ja til.

Ikke muligt at konstatere de fysiske forhold

Vi blev i vandrådene bedt om at komme med anbefalinger ud fra et grundlag, som ikke kunne relateres til de vandløb, som vi kender. Det skulle foregå på så kort tid, at det ikke var muligt at komme ud og konstatere de fysiske forhold.

Arbejdet var fra starten tilrettelagt således, at vi ikke måtte debattere de generelle udpegninger, men skulle arbejde med oplyste data, som var utilstrækkelige, og spild af tid. Der var slet ikke tid til at påpege fejl i udpegningerne.

Hverken tid eller mulighed

Rigtig mange kommuner har f.eks. kendskab til, hvor dræn har udløb i vandløb, men de har ikke indrapporteret det til Naturstyrelsen, og derfor var de strækninger ikke med på de kort, som vandrådene arbejdede efter. Dermed blev muligheden for at fjerne vandløb, der har dræn og løber igennem arealer, hvor der er landbrugsdrift, umuliggjort. Dræn og vandløb igennem intensivt dyrkede arealer er ellers begrundelse nok for, at et vandløb skal udpeges som stærkt modificeret, og dermed dømmes ude af vandplanerne. Men det var der ikke hverken mulighed for eller tid til.

Langt fra virkelighedens verden

Det er ødelæggende for et samarbejde på tværs af interesser, når virkelige forhold undertrykkes. Havde vandrådene haft frihed til at samle viden fra virkeligheden og fjerne sig fra de EDB-baserede kort, så havde der været mulighed for samarbejde på tværs af interesseorganisationer og få anbefalinger udarbejdet, der baserer sig på virkeligheden.

Mange mindretalsudtalelser og uklart funderede anbefalinger er blevet resultatet. Er det et demokratisk arbejde værdigt?

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.