Hvorfor manipulerer Miljøministeriet?

Det er grotesk, at såvel naturen og vandmiljøet som landbrugserhvervet på samme tid udsættes for mismanagement, fordi systemet fastholder et forkert modelgrundlag

poul-500

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., Bæredygtigt Landbrug

Miljøministeriet og det bagvedliggende system – dvs. Miljøministeriet/Miljøstyrelsen/myndighedsbetjeningen – vildleder såvel politikerne som befolkningen.

Det er uacceptabelt, at et helt system baserer sig på falske oplysninger. Og det skaber store problemer, når ansvarlige politikere bliver fejlinformeret om spillereglerne for kvælstof og vandmiljø.

EU kræver intet om kvælstof

Miljø- og Fødevareministeriet skriver som første punkt i et såkaldt ”faktaark” (om den nye målrettede regulering):

”Ifølge krav fra EU skal der i Danmark frem mod 2027 ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning til vandmiljøet”.

Denne oplysning er fuldstændig forkert. Det er fake-fakta – også kaldet ”fup”, fordi EU intet kræver om kvælstof (se nedenfor).

Usandt budskab spredes igen og igen

Derefter oplyser faktaarket følgende om vandområdeplanernes indsatskrav:

”Indsatsen frem mod 2021 er beskrevet i vandområdeplanerne. Frem mod 2021 skal der ske en reduktion af kvælstofudledningen til kystvand på ca. 7.000 ton samt ske forbedringer af grundvandstilstanden.

Ca. 3.500 ton kvælstofreduktion håndteres ved andre indsatser, herunder etablering af såkaldt kollektive virkemidler. Dvs. vådområder, minivådområder og skovrejsning.

De resterende 3.500 ton kvælstofreduktion skal i perioden 2019-2021 håndteres gennem den målrettede regulering, hvor der på de enkelte bedrifter skal anvendes kvælstofreducerende virkemidler. Indsatsbehovet indfases med 1/3 årligt. Den målrettede regulering i 2019 skal derfor bidrage med kvælstofreduktion på 1.167 ton”.

Realiteten er, at EU intet kræver om, at ”der i Danmark frem mod 2027 skal ske en reduktion af landbrugets kvælstofudledning”. Men alligevel spredes det usande budskab igen og igen af systemet. Lige fra forskere og professorer ved Aarhus Universitet, som deltager i myndighedsbetjeningen, og til officielle faktaark på ministeriets hjemmeside.

Kvælstofmodellerne er forlængst underkendt

Hvorfor skal vi år efter år udsættes for denne kollektive misinformation?

De indsatser, som nævnes i faktaarket, har intet med EU at gøre, men er udregnet efter de omdiskuterede danske kvælstofmodeller, som aldrig er blevet valideret, selv om de er blevet brugt til regulering af landbrugserhvervet gennem flere årtier. Det er helt uhørt!

Der er gennem tre årtier rejst kritik af modellerne. Men myndighederne har vendt det døve øre til kritikken og har endvidere ikke levet op til de mest basale forvaltningsmæssige krav om validering og konsekvensvurdering af indsatsen.

Nu har et internationalt evalueringspanel af topforskere så endnu en gang slået fast, at de danske modeller er uegnede til at regulere erhvervet efter. Alligevel fortsætter systemet søvngængeragtigt ad samme spor. Det samme gør Folketingets miljøudvalg, der tilsyneladende ikke har opfattet den alvorlige situation (eller fortrænger de den?).

Offentlige myndigheder burde holde sig til sandheden

Det burde kunne forventes, at offentlige myndigheder holder sig til sandheden.

Det er grotesk, at såvel naturen og vandmiljøet som landbrugserhvervet på samme tid udsættes for mismanagement, fordi systemet fastholder et forkert modelgrundlag.

(Indlægget har også været bragt på www.altinget.dk, dén version kan du læse HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.