Vi er på rette vej

I 2018 fortsætter kampen for ejendomsretten, produktionsretten og en fair regulering af landbrugserhvervet. BL er rustet til tænderne og parat til at kæmpe landmandsfamiliernes sag, garanterer formand Flemming Fuglede

flemming-fuglede-egon-kjoeller-2

Nytårsudtalelse af Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Landsforeningen for Bæredygtigt Landbrug

2017 gav igen voldsomme sværdslag omkring landbrugets ret og pligt.

Året betød fremskridt for landbrugets produktionsmuligheder og meget store gennembrud vidensmæssigt. Bæredygtigt Landbrug (BL) arbejder hårdt og fagligt videre med at forbedre landbrugets produktionsvilkår i 2018.

Ingen betvivler længere Landbrugspakkens betydning

Sejrene var mange i det forløbne år:

Ingen betvivler længere Landbrugspakkens betydning for dansk korns kvalitet. Høsten viste igen, at både mængde og kvalitet forbedres af den øgede gødskning, og at planterne spiser mere end den øgede næringsstoftilførsel. Det er bevist, at natur og miljø trives sammen med en effektiv landbrugsproduktion. Det er BL’s faglige arbejde, der sikrede den pakke, der også har betydet en markant nedgang i årets import af sojaskrå og øgede mængder af dansk kvalitetskorn på verdensmarkedet.

I forbindelse med Landbrugspakken blev det vedtaget, at en gruppe internationale forskere skulle gennemgå den danske administration af vandområdeplanerne. Den evaluering gav BL ret i vores faglige argumenter, som vi har fremført i årevis. Det blev understreget, som det vigtigste punkt, at de danske reguleringer har fokuseret for meget på kvælstof. Der skal i stedet ses på forholdet mellem fosfor og kvælstof. Den debat fortætter i 2018.

Nyt om vandplanssagen i det nye år

Ministeriet fik i efteråret udarbejdet et blåstemplings-dokument, den såkaldte Cowi-rapport. Desværre var rapporten gennemført utroværdig, hvilket BL beviste igennem aktindsigt.

Kammeradvokaten trak derfor rapporten tilbage som bevismateriale i vores vandplanssag, en sag der blev anlagt lillejuleaften sidste år. Vi vil se resultater af dette arbejde i 2018. Det glæder vi os til. Essensen er, at regeringen må stå på mål for de økonomiske konsekvenser af de planer, den vedtager.

CBS-rapportens konklusioner står ved magt

CBS-rapporten, som fik så gruelig hård en medfart, er blevet vurderet retvisende ved en second-opinion. Konklusionerne om øgede danske omkostninger ved vandplanerne står således ved magt.

Også mange små sejre

BL arbejder for at bevare dyrkningsretten og for reel regulering, derfor advarer vi imod etablering af vådområder, der forsumper landbrugsjord og udløser en fosforbombe. BL anbefaler minivådområder, der ikke optager så meget plads og samtidig nedfælder fosfor.

BL har vundet et hav af enkeltsager for landmænd ved faglig og juridisk argumentation baseret på vores vidensbank.

I 2018 fortsætter kampen for ejendomsretten, produktionsretten og en fair regulering af landbrugserhvervet. BL er rustet til tænderne og parat til at kæmpe landmandsfamiliernes sag.

Tak for opbakningen – de få tjener til de mange

TAK for opbakning i året, der gik.

Ved fælles hjælp er det lykkedes at få store befolkningsgrupper til at se det danske landbrug som et vigtigt aktiv, hvor få landmandsfamilier producerer en stor del af det danske indkomstgrundlag.

Godt nytår!

(Nytårsudtalelsen har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll to Top
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.