Midt i en ulvetid: Fra borgermødet i Holstebro

Esben Lunde Larsen er med på at skyde ulve, men nu ikke dem alle sammen. Landmændene har svært ved at vente. Rygtet siger, nogen sælger ulves urin på nettet. Vi var til borgermøde i det nordvestlige Danmark i krydsfeltet mellem politik, natur og følelser

esben-1

Ulven har igen indtaget nyhedsdagsordenen.

Ulven formodes at have krydset Limfjorden og har slået til flere steder i landsdelene omkring. Det gjorde det nærliggende for TV MIDTVEST at invitere til borgermøde med miljø- og fødevareministeren på stationen i Holstebro. Inden da havde Esben Lunde Larsen vakt opsigt ved sit ønske om at skyde ulve (også kaldet: at regulere dem).   

Landmændene med familier var nok i flertal, men også andre berørte borgere og nogle ulve-entusiastiske naturfolk var på besøg sammen med ministeren og hans embedsmænd. Over 100 interesserede mødte op, så nogle måtte stå uden for salen og høre med derudefra.

Ulve efterlader stressede dyr
Et tema, som er rykket opad på dagsordenen i ulvedebatten, er stress hos dyrene, efter ulven har gjort sig gældende. Tidligt hørte vi fra Holger Ettrup, der på det seneste har været en slags uofficiel talsmand i medierne for de berørte i området. Han har haft besøg to, måske tre gange. Det værste er ifølge ham ikke at miste fåret eller kalven i sig selv: 

“Det er faktisk værre med den besætning, vi har tilbage. Jeg står med en flok, som er uhyggeligt stressede… det går for langsomt, jeg kan jo ikke vente, til ministeriet har givet tilladelse, jeg går altså ud og skyder den. Hvis den angriber mine dyr, så kommer den heller ikke derfra,” sagde Holger Ettrup.

Derpå eftermiddagens største bifald. Dog ikke så meget fra de første rækker, som overvejende var bemandet med det mere ulvepositive publikum, og en vis utilpas mumlen bredte sig. Så svarede ministeren:

“I forhold til det med stress, så tror jeg, du har ret i, mange dyr reagerer på det her, og det er også derfor, jeg har bedt Aarhus Universitet om at sætte en undersøgelse i gang om, hvordan vi kan forholde os til det. Bliver det for eksempel noget, der skal give kompensation og så videre.”

Esben Lunde Larsen tilføjede, at han da også ønsker bedre forudsætninger for en mere “smidig” proces for tilladelse til regulering.

Nogle ulve bedre end andre
Ministeren er altså – groft sagt – med på en ulvejagt. Dem alle sammen kan det i sagens natur ikke blive på grund af EU-reglerne, der beskytter ulven. Vi ville dog opklare, om det kun er EU-direktivet, der vil stå i vejen for et ulvefrit Danmark.

Esben Lunde Larsen, hvis du havde magten til at gøre Danmark ulvefrit – helt ulvefrit – ville du så gøre det?

“Nej, det ville jeg ikke.”

Hvorfor ikke?

“Fordi ulven er en art, der er kommet hertil, som beriger vores natur med biodiversitet. Det skal der være plads til. Men der er ikke nogen, der skal være utrygge i deres hjem, og derfor skal vi have et setup, der passer – efter en drøftelse med EU-landene,” svarede ministeren til de forreste rækkers tilfredshed.

Stress også hos mennesker 

Landmændene var også inde på andre problematikker, for eksempel de hegn, der holder ulven væk (eller netop ikke holder ulven væk). Der var naturligvis også indlæg med bekymringer for menneskers ve og vel. Den nærliggende tanke: Hvis ulvene kan nedlægge en kalv, kunne de så også finde på at gå efter et barn?

“Al historik tilsiger, ulve ikke angriber mennesker, og der er meget få tilfælde. Jeg vil selvfølgelig ikke stå her og garantere, det ikke kan ske,” svarede Esben Lunde Larsen.

I lyset af det meget følelsesladede emne foregik diskussionen rimeligt roligt. Mest alternative indslag var en herre oppe foran, som afviste, at ulve tager så mange får. Det baserede han blandt andet på adgangen til at købe ulve-urin på internettet, hvormed man kan påvirke DNA-prøver. Ministeren undlod at gå ind i en nærmere diskussion af dette tema, men satte pris på alle input, sagde han.

Det sidste indslag var selvfølgelig også udtryk for, at mødet havde tiltrukket mange forskellige folk, selvom landmændene var flest. Selvom ministeren rutinemæssigt møder aktørerne i sektoren, er det usædvanligt at møde dem samtidig på denne måde med et borgermøde. Men som vi fik bekræftet den eftermiddag i Holstebro: Det er nu også et usædvanligt emne.

Af Morten Okkels, mok@baeredygtigtlandbrug.dk

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.