Landbruget kan løse klimaopgaven – hvis vi får lov

Danske landbrugsfamilier er blandt de mest klimabevidste og den danske landbrugsproduktion blandt de mest effektive. Landbrugsjorden kan binde meget store mængder kulstof, understreger Vagn Lundsteen

Bæredygtig Landbrug

Af Vagn Lundsteen, direktør, www.agrobalance.dk, Vipperød, tidl. direktør, Bæredygtigt Landbrug

I Jyllands-Posten 14.1. skriver Det Økologiske Råd, Greenpeace, WWF og naturfredningsforeningen, at landbrugets klimaindsats ikke kan vente.

Yderst tiltalende overskrift. Vi er mange, der venter på, at landbruget får lov til at levere en klimaindsats, der kan gavne Danmarks klimaopgave. Desværre er det ikke det, der menes i debatindlægget.

De fire foreninger manipulerer

I stedet fokuseres (som vanligt) på landbrugets påståede fortrædeligheder med den skjulte dagsorden at ville omdanne landbrugslandet til et stort naturreservat.

De fire foreninger har haft held med at manipulere den danske befolkning til at tro på økologismens fortræffeligheder på bekostning af danske landbrugsfamilier, som også gør en stor indsats for miljø, klima og dyrevelfærd.

Det gavner hverken klimaet eller velfærden at flytte produktionen væk

Sandheden er, at danske landbrugsfamilier er blandt de mest klimabevidste. Den danske landbrugsproduktion er blandt de mest effektive. Hvis vi følger henstillingerne, flyttes produktionen fra os, der gør det godt, til andre steder i verden, hvor det gøres mindre godt. Jo mere der presses på, jo flere flytter produktionen til udlandet.

Det gavner hverken klimaregnskabet eller velfærden i Danmark.

I dag dyrkes millioner af hektarer og produceres millioner af svin af danske landmænd uden for Danmark.

Den udvikling vil fortsætte og tage til i styrke for hvert indgreb mod danske landbrugsfamilier.

Et vigtigt redskab

I stedet bør vi alle se den danske landbrugsproduktion som et redskab, der kan løse klimaopgaven, samtidig med at vi fastholder produktion og arbejdspladser i Danmark. Landbrugsjorden kan binde meget store mængder kulstof, hvis vi fik lov.

Vi kunne gøre mere, end vi har lovet i EU-regi

Et større rodnet, fastholdelse af det organiske materiale i gyllen (biogasanlæggene fjerner kulstof fra gyllen), flere grønne marker, efterafgrøder før vårsæd og kvælstof, som både tilgodeser planternes behov samt jordens behov for at producere kulstof, minimal jordbehandling samt husdyrgødning er alle faktorer, der binder kulstof i jorden. Faktisk kan jorden binde langt mere kulstof end den reduktion, som vi er forpligtet til i EU-klimamålsætningen.

(Indlægget har også været bragt i Morgenavisen Jyllands-Posten og bringes efter aftale med skribenten ligeledes på Bæredygtigt Landbrugs hjemmeside).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.