Svineproducenter rammes hårdt af strammere fosforkrav

Overløb af spildevand inklusive fosfor fra vores byer løber i perioder direkte ud i vores vandløb. Det kan ikke være rimeligt, samtidig med at vi landmænd skal stramme op endnu en gang – lyder det fra svineproducenternes formand

gris-i-halm

”Jeg er meget overrasket over de ændringer i udpegninger, der er i de nye fosforkort sammenlignet med de tidligere udpegninger af fosforfølsomme områder, der var grundlag for den lovmæssige regulering indtil august 2017”.

Sådan siger formand for Danske Svineproducenter Henrik Mortensen i kølvandet på de nye fosforkort, som netop er offentliggjort af miljø- og fødevareministeren – og som Bæredygtigt Landbrug også kritiserede forleden.

Resultat: Produktion skal reduceres

Formanden konstaterer med gru, at der ifølge de nye fosforkort kommer restriktioner på udbringning af fosfor fra gødning på over 22 procent af Danmarks landbrugsland.

For de svineproducenter, som har jord, der er omfattet af restriktionerne, betyder det, at der kan udbringes 9 kg fosfor mindre pr. ha. Det er en mængde svarende til gødningen fra ca. 15 slagtesvin fodret efter normen. Det betyder, at produktionen på de berørte ejendomme skal reduceres, eller at der skal findes ca. 30 procent mere jord til udbringning af grisenes gødning.

Bekymret formand

”Man kan således godt blive bekymret, når de modeller, som myndighederne bruger til disse restriktioner, falder så forskelligt”, siger Henrik Mortensen i en pressemeddelelse fra Danske Svineproducenter.

Han forklarer, at ændringerne tydeligvis betyder, at nogle svineprocenter møder store stramninger, men andre vil kunne fastholde de lettelser, de allerede har opnået.

”Fosfor er en begrænset ressource, som er nødvendig for dyrkning af vores kvalitetsafgrøder. På den anden side har vi naturligvis et ansvar for at begrænse tabet til vores vandløb”, medgiver Henrik Mortensen, som forklarer, at det netop er derfor, landmændenes udbringningsmetoder de seneste år er optimeret for at reducere uønskede emissioner.

Overløb af spildevand er et stort problem

”Men jeg bliver bekymret, når mange af os på den ene side kan forvente stramninger, alt imens flere af mine kollegaer samtidig beretter om problemer med overløb fra kommunale rensningsanlæg efter store nedbørsmængder. Jeg bliver nødt til at påpege, at overløb af spildevand inklusive fosfor fra vores byer i perioder løber direkte ud i vores vandløb, og det kan ikke være rimeligt, at det åbenbart er i orden, samtidig med at vi landmænd skal stramme op endnu en gang. De kommunale overløb førte i sommer blandt andet til aflysning af svømmekonkurrencen over Limfjorden pga. af for mange bakterier i vandet”, nævner Henrik Mortensen som et eksempel. 

”Derfor vil jeg gerne opfordre miljø- og fødevareministeren til at sikre sig, at urenset spildevand ikke har fri adgang til vores vandsystemer. Jeg tror, de fleste kan forstå, hvor frustrerende det er at være landmand og nabo til et kommunalt rensningsanlæg og dermed vidne til et kommunalt overløb, som åbenbart accepteres af myndighederne, idet der i hvert fald ikke gribes ind”.   

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen