Når håret bliver vigtigere end suppen

Det giver ingen mening at tale om usikkerhed på Landbrugspakken, medmindre man er kværulant eller politisk taktiker - lyder det efter Ida Aukens krav om nye beregninger

poul-vejby-sørensen-2012

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

Uanset usikkerheden på Landbrugspakken så ligger hele pakkens indflydelse langt under den usikkerhed, der er i de modeller, landbruget er blevet reguleret efter i årevis.

Derfor giver det ingen mening at tale om usikkerhed på Landbrugspakken, medmindre man er kværulant eller politisk taktiker. 

Kvælstof-reguleringen, der truer med at udslette store dele af den danske landbrugsproduktion, bygger på en yderst svagt funderet teori, som nu også er kommet under beskydning af den internationale evaluering.

Teoriens manglende sammenhæng

Kvælstof-modellerne bygger på en teori, der er forankret i miljømål om ålegræssets dybdegrænse.

Teoriens skrøbelige (læs: manglende) sammenhæng kan illustreres med følgende realiteter: 
• Dybdegrænsen for ålegræs afhænger kun delvist af 
• lysforholdene, som igen kun afhænger delvist (< 20 % ifølge artiklen nævnt længere nede) af 
• mikroplankton-produktionen, som igen kun afhænger delvist af 
• kvælstofkoncentrationen i vandet, som igen kun afhænger delvist af 
• kvælstofbelastningen, som igen kun afhænger delvist af 
• landbrugets kvælstoftab, som igen kun afhænger delvist af 
• landbrugets kvælstoftilførsel.

Multiplicerer man usikkerheden i de seks led, bliver den enorm. Og det er også bredt erkendt, at ålegræs-værktøjet er ubrugeligt. Men det forhindrer åbenbart ikke, at det stadig bruges som målsætning. Og her foretrækker både Ida Auken og Miljøstyrelsen at forblive i uvidenhed, frem for at regne usikkerheden ud på det. 

Usikker model ligger til grund for ålegræs-værktøjet

Følgende eksempel dokumenterer, hvor ukritisk Miljøstyrelsen har anvendt en ekstremt usikker model i forbindelse med ålegræs-værktøjet: I artiklen Recovery of Danish Coastal Ecosystems After Reductions in Nutrient Loading: A Holistic Ecosystem Approach, skriver 13 forskere med professor Bo Riemann, DCE, som hovedforfatter: “In fact, results have shown that chlorophyll accounted for a small fraction, often less than 20 % of light absorption and attenuation”. 

Hermed indrømmer de 13 forskere de facto, at det ålegræs-værktøj, de indtil for nylig anbefalede, og som ligger til grund for miljømålene, hele tiden har været totalt ubrugeligt. 

Hvis mere end 80 % af lysreduktionen skyldes andre forhold end klorofyl, er hele sammenhængen og grundlaget for beregnings-modellen jo nærmest ikke eksisterende. Det vurderes, at usikkerheden i kædens øvrige led er af samme uacceptable størrelsesorden. 

Uden nogen som helst praktisk betydning

Hvordan kan en offentlig myndighed anvende en så lemfældig og sjusket metode til at regulere et erhverv? 

Der har tilsyneladende været en mangelfuld kvalitetskontrol og slet ingen falsificeringstest involveret, da modellerne blev udarbejdet. 

På den baggrund er usikkerheden på Landbrugspakken uden praktisk betydning. 

Poul Vejby-Sørensens indlæg er en reaktion på historien på www.altinget.dk om, at Ida Auken (R) vil tvinge regeringen til at regne på usikkerhederne vedrørende kvælstofudledning som et resultat af Landbrugspakken. Dén artikel kan læses HER (kræver abonnement).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.