Det hedder vandløb – fordi vandet skal kunne løbe…

BL's næstformand skriver i dette indlæg om revisionen af vandløbsloven - og understreger den nødvendige fokus på vandspejl, drænudløb og afvanding

peter-rosendal4

Af Peter Rosendal, næstformand i Landsforeningen Bæredygtigt Landbrug, Knudsbølvej 31, Jordrup ved Kolding

Landbruget er afhængig af tilstrækkelig vandløbsregulering – og som alle andre bredejere har også landbruget oplevet, at der i de senere år har været større problemer med oversvømmelser. Det gælder marker – og det gælder haver, veje og kældre.

Husk Eva Kjers hyrdebrev

Miljø- og Fødevareministeriet præsenterede i tirsdags en ny rapport om ændret vandløbsforvaltning. Et ekspertudvalg gav ministeren sine anbefalinger, og ministeren vil have loven ændret, så den kommer mere i tråd med den mere nedbør, der kommer.

Overordnet mener Bæredygtigt Landbrug (BL) ikke, at der burde være grund til hverken en ny lov eller en ny forvaltning – hvis man blot fulgte gældende lov. Og fulgte tidligere miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansens hyrdebrev, hvor det understreges, at vandløb skal vedligeholdes i overensstemmelse med de krav, der er fastsat i regulativet for det enkelte vandløb for at forebygge, at der sker oversvømmelse af vandløbsnære arealer med risiko for afgrødetab. Det har lodsejeren et retskrav på.

Vandløb skal renses op og vedligeholdes

På et punkt er der dog et stort behov for ændringer. Administrationen og fortolkningen af § 3-begrebet i Naturbeskyttelsesloven har i mange år ikke været i overensstemmelse med vandløbslovens § 27, netop fordi kommunerne har vurderet, at § 3 kan bruges som argument for ikke at rense vandløbet op. Vandløb skal renses op og vedligeholdes tilfredsstillende. Dermed holdes markerne tørre og kan fungere som bufferzone ved kraftige regnskyl.

I ekspertgruppens udtalelser er der lagt op til en ny klassificering af vandløbene. BL mener ikke, at kommunerne alene kan forestå denne klassificeringsopgave, her må lodsejerne inddrages.

Vandspejl skal være under drænudløb

For BL er det af afgørende betydning i både den nye lov og den nye forvaltningspraksis, at der tages hensyn til drænrør. Landbruget har i århundreder anlagt dræn, og hele konstruktionen afhænger af, at dræn har frit udløb over vandspejl. Derfor er forvaltningen af vandspejlet en væsentlig faktor: Vandspejl skal være under drænudløb, det skal fremgå både af den nye vandløbsforvaltning og en kommende vandløbs-lov. Det er et absolut MUST.

BL vil følge det videre arbejde tæt med det udgangspunkt, at der skal fokus på vandspejlet, drænudløb og afvanding. Det hedder vand-LØB, fordi vandet skal kunne løbe.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen
Please accept [renew_consent]%cookie_types[/renew_consent] cookies to watch this video.