Afgørelse fra klagenævn går imod Miljøstyrelsens vurderinger

Man bør have tiltro til det danske godkendelsessystem, lyder det fra planteværnsindustriens direktør

vand-fra-flaske1000x400

Natur- og Fødevareklagenævnets afgørelse i den såkaldte Egedal-sag kommer bag på Dansk Planteværn – der er paraplyorganisation for planteværnsindustrien herhjemme:

‘Grundvandsbeskyttelsen er essentiel for, at Danmark også i fremtiden har rent drikkevand. Derfor er det vigtigt at beskytte de vandboringer, hvor der konkret er behov for beskyttelse. Kommunen er, som den myndighed der varetager grundvandsbeskyttelsen, og som den myndighed der er ansvarlig for, at borgerne modtager rent drikkevand, forpligtiget til at undersøge et givent forhold nærmere, såfremt der er rimelig anledning hertil.’

Sådan hedder det således i Miljøstyrelsens vejledningsnotat af 12. december 2011, hvor Miljøstyrelsen opstiller rammerne for udpegningen af såkaldte Boringsnære Beskyttelsområder (BNBO) i de danske kommuner.

Påbud om ændret dyrkningspraksis kræver konkrete hensyn

En lang række hensyn skal dog være opfyldt for, at danske kommuner kan give påbud om ændret dyrkningspraksis hos de danske landmænd, og her er det vigtigt, at de fund af pesticider, der gøres i grundvandet i kommunerne, består af pesticider, der benyttes i dag, da indskærpelserne ikke vil have virkning i forhold til pesticider, der ikke har været benyttet i det åbne land i årtier, og i mange tilfælde midler, der slet ikke har været benyttet til landbrugsdrift.

Kun godkendte pesticider

Miljøstyrelsen skriver på sin hjemmeside, at: ‘Vi skal undgå, at der kommer pesticider i grundvandet. Derfor må der i Danmark kun bruges godkendte pesticider. En af betingelserne for, at de kan godkendes er, at de bliver nedbrudt hurtigt på marken. En anden betingelse er, at de stoffer, de nedbrydes til, heller ikke må havne i grundvandet.’

Det betyder, at man ifølge Miljøstyrelsen kan have tiltro til, at pesticider, der i dag benyttes i Danmark, ikke ender i grundvandet, og derfor ser Helle Græsted Bennedsen, direktør i Dansk Planteværn, det som problematisk, at afgørelsen fra Natur- og Fødevareklagenævnet ikke tager hensyn til, at de midler, man finder i grundvandet i minimale mængder, ikke stammer fra en nutidig brug af pesticider.

Direktør: Foruroligende

“Hos Dansk Planteværn har vi tiltro til det danske godkendelsessystem, og derfor er det foruroligende, at afgørelsen fra Natur- og Fødevareklagenævnet går imod Miljøstyrelsens vurderinger”, siger direktør Helle Græsted Bennedsen i en nyhed udsendt af Dansk Planteværn.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen