Vi vil gerne bidrage til natur og miljø – men det kræver tilstrækkelig afvanding

Bæredygtigt Landbrug har sendt følgende udtalelse om arbejdet i vandrådene til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

vand-i-nordjylland

Kære miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen,

Vi har i Bæredygtigt Landbrug fulgt arbejdet i våndrådene tæt, og det er ret tydeligt, at vandrådene er ved at lukke ned, til trods for at vi havde indtil den 31. december i år.

Mange vandråd har foretaget ”virkelighedstjekket”, som var det en intellektuel skrivebordsøvelse. Dvs. at der ikke er sket noget reelt virkelighedstjek, som ellers er den politiske intention. Vandrådsmedlemmerne har siddet i mødelokaler og diskuteret kriterier uden for alvor at træde ud i virkeligheden. Derudover har der slet ikke været tilstrækkelig tid til arbejdet.

Vi kender ikke tilstanden i vandløbene

Der er omtrent 20.000 km vandløb i vandplanerne. Hvis dette tal står til troende, så er konsekvensen, at EU vil håndhæve, at vi skal i mål på alle disse strækninger. Det er selvsagt et problem, når man ved et simpelt opslag på miljø-GIS kan se, at der stort set ikke er data for den kemiske tilstand. Mange steder er der heller ikke data for fisk eller planter. Der er lidt mere for smådyr, der dog beror på det meget kritisable DVFI.

Vi kender altså reelt slet ikke tilstanden i vandløbene. Alligevel fastlægges der en målsætning for de enkelte vandløb. Hvis de nuværende indsatser gennemføres, vides det ikke, hvad konsekvensen er af disse indsatser ift. f.eks. afvanding og grundvandsspejl. Man ved heller ikke, om vi kommer i mål, endsige hvor lang tid det vil tage at komme i mål. Vi frygter med rette, at der i fremtiden kommer flere indgribende tiltag i de fremtidige vandplaner, fordi vi ”overraskende” nok ikke er i mål. Det er skruen uden ende.

Prioriter de største vandløb

Der er ikke lavet en analyse af konsekvenserne for de foreliggende indsatser ift. den nuværende vandanvendelse. Her tænker jeg særligt på, at vandløbene har vigtige funktioner, bl.a. landbrugets afvanding, men også andre aktiviteter, f.eks. afledning af spildevand, dambrug, fiskeri, m.v.

Vores anbefaling er at prioritere de største vandløb, eksempelvis Vejle Å, Skjern Å, Gudenåen, m.v. De øvrige vandløb bør helt udgå af vandplanerne. Disse store vandløb bør udarbejdes med fokus på afvanding og klimasikring. Når der er lavet en tilstrækkelig god vandmotorvej, så skal der i samme omgang laves attraktiv natur og miljø i forbindelse med vandløbet.

Når disse vandløb demonstrerer, at afvanding, klimasikring samt natur og miljø kan gå hånd i hånd, så skal vandplanerne udvides for hver planperiode til at omfatte stadig flere vandløb opstrøms.

Vi bør undgå problemer, udgifter og mere konflikt

Det vil være en katastrofe, at der meldes 20.000 km vandløb ind, hvor vi ikke ved, hvad konsekvensen er for at nå i mål. Det vil kun medføre problemer, udgifter og mere konflikt mellem lodsejere og det omgivende samfund. Jeg opfordrer derfor på det kraftigste til, at du tager helt anderledes fat.

Vi vil gerne bidrage til natur og miljø, men det er en forudsætning, at vi får tilstrækkelig afvanding, så der kommer en reel klimasikring for de danske landbrugsarealer.

Med venlig hilsen

Hans Aarestrup,

direktør, Bæredygtigt Landbrug

(Brevet til ministeren kan læses som pdf-fil HER).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen