Udbredte misforståelser

Der er ingen kobling mellem "god økologisk tilstand" og ensidig begrænsning af kvælstof, påpeger Poul Vejby-Sørensen

gylleudbringning-peter-kiaer

Af Poul Vejby-Sørensen, cand.agro., ekstern faglig rådgiver, Bæredygtigt Landbrug

I Altinget Miljø den 29. november beskrives sagen omkring de omdiskuterede kvælstoftal.

Artiklen konstaterer helt korrekt: Danmark har forpligtet sig til at leve op til Vandrammedirektivet, der forpligter os til, at vandmiljøet skal være i en såkaldt “god økologisk tilstand”. 

Vandramme-direktivet nævner ikke kvælstof

Men artiklen fortsætter med en forkert oplysning: Det er blandt andet dette direktiv, der har udløst stor diskussion om, hvor meget kvælstof Danmark kan udlede, før EU kommer efter os. 

Vandramme-direktivet siger INTET om kvælstof! 

Hvorfor er der ikke ført bevis for påstanden?

Derfor har dette direktiv IKKE udløst den “store diskussion”. Det har derimod Miljøstyrelsens og Aarhus Universitets håbløse hjemmestrikkede postulat om en ”kobling” mellem “god økologisk tilstand” og ensidig begrænsning af kvælstof. Dette postulat fremføres jævnligt af en vis hr. Markager m.fl. fra AU. Men AU har aldrig ført videnskabeligt bevis for en sådan entydig sammenhæng. Og det kan man ikke!

EU og Vandrammedirektivet blander sig ikke i den totalt afsporede kvælstof-diskussion, der foregår i den danske andedam. Den alternative danske opfattelse af kvælstof har endvidere gennem mange år forhindret den ideelle indsats for forbedring af havmiljøet. 

Internationale forskere ignoreres

Nu har vi så fået en tilrettevisning fra forskerne bag den internationale evaluering. Ministeren har på den baggrund erkendt, at der skal ske et “retningsskifte”. Men foreløbig ignoreres tilrettevisningen af Miljøstyrelsen og ministeriet, der søvngænger-agtigt trasker videre i den vante (forkerte) retning. 

Det politiske flertal bag Landbrugspakken, der bestilte evalueringen, må sikre, at evalueringens tilrettevisning hurtigt bliver effektueret til fordel for både miljø og landbrugserhverv.

Det skulle nødigt gå som i 1989, hvor embedsværket og DMU ligeledes ignorerede resultatet af den daværende omfattende og meget kritiske evaluering International review of Danish environmental research”.

Der skal simpelt hen drejes på de rigtige håndtag – NU!

(Indlægget har også været bragt i Effektivt Landbrug).

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen