Turistforening sætter et helt erhverv i gabestokken

Takket være organisationen Bæredygtigt Landbrug er det kommet for dagen, at de danske myndigheders indsendte tal var mere vildledende end vejledende, lyder det i læserbrev – som kritiserer, at turistbrochure tager professor Stiig Markagers påstande for gode varer

vandløb-mod-recipient

Af Hans Kristian Starbæk, Aalborgvej 249, Holtet, 9362 Gandrup

I turistbrochuren “Læsø – rig på oplevelser” (2017) er der naturligt nok gedigen omtale af øens tangtækkede huse, som man er i gang med at renovere.

Materialet til dette arbejde er og har altid været ålegræsset.

Imidlertid har det været problematisk at skaffe denne råvare, som nu hentes fra Møn og Bågø.

Mediedarlingen er landbrugets fjende

Brochuren giver en forklaring herpå, idet der skrives: “Ålegræssets udbredelse fortæller, hvordan havet har det. I takt med at de danske farvande modtog flere og flere næringsstoffer især fra landbruget, opstod der flere alger, som førte til en voldsom reduktion af ålegræs”. Turistkontoret henholder sig til, at man har brugt professor ved Aarhus Universitet, Stiig Markager, som kilde til oplysningerne.

Det er måske ikke så mærkeligt, for professoren har jo været mediedarling, når der skulle hentes oplysninger om vandmiljøets påståede katastrofalt dårlige tilstand.

Han har altid været god for uforbeholdent at meddele, at miseren udelukkende skyldes landbrugets udledning af kvælstof til vandløb og hav.

Han var endda ikke bange for at sætte trumf på denne konklusion ved at understrege: Det er fakta! Blandt de postulater, som er blevet transmitteret videre til førerbunkeren i Bruxelles, er hans selvfølgelig også med, idet Danmark jo skulle indberette dertil om vandmiljøets sande tilstand.

Tak til Bæredygtigt Landbrug

Takket være organisationen Bæredygtigt Landbrug er det kommet for dagen, at de danske myndigheders indsendte tal var mere vildledende end vejledende!

Det har siden ført til, at for at bortvejre eventuelle tvivlsspørgsmål tog miljø- og fødevareministeren sig endelig sammen til at få udenlandske forskere til at gennemgå, hvad der var indsendt fra dansk side.

Der blev ikke sparet på kritikken

Disse forskere var meget høflige og roste de danske embedsmænd for en meget fyldig statistik; men derefter blev der ikke sparet på kritikken.

Den gik på, at indberetningerne helt ensidigt fokuserede på kvælstofudledningen og totalt overså tilførslen af fosfor, som hovedsageligt stammer fra (by)spildevand og overløbsvand fra underdimensionerede renseanlæg.

Kamæleonen Stiig Markager

Se, det var jo en begmand af dimensioner til professor Markager; men han har lært noget af kamæleonens evne til at tilpasse sig omgivelserne.

Så han sadlede derfor hurtigt om og mener lige i tiden, at det er afgørende for vandmiljøet, at man nu beskæftiger sig med begge næringsstoffer, når man herefter evaluerer på det! Tilbage står så Læsø Turistforening, der i sin iver for at følge en lygtemandsguru satte et helt erhverv i gabestokken.

I ønskes bedre held med en sober 2018-udgave!

(Indlægget har også været bragt i avisen Nordjyske. Skribenten er gårdejer og medlem af Bæredygtigt Landbrug).

1 kommentar til “Turistforening sætter et helt erhverv i gabestokken”

  1. Erik Beck Jensen

    Klimaændringer
    Selvfølgelig skal Danmark gå i spidsen, i kampen mod klimaændringer. Vi skal vise vejen tilbage til bondestenalderen, uanset hvad det vil koste vores velfærd. Selvfølgelig skal vi være martyrer, i en global klimakrise. Vi er stolte af at være det første land, der går bankerot, i et misforstået forsøg på at redde hele verden. Selvfølgelig, skal vi være de første til at afskaffe landbruget, og lade de andre om at brødføde resten af verden, hvor mange dør af sult, tørst og krige. Lad os alle hylde, tilbageskridtet.

Skriv en kommentar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

Scroll til toppen